FAQ: Frågor & svar

 • Hur farligt är mögel?
 • Vad händer om inte fuktskador åtgärdas direkt?
 • Hur kan man förebygga mögel och fukt?
 • Hur utförs en mögelsanering?


  Så utförs mögelsanering


  En risk i alla typer av byggnader är att fuktnivåerna blir höga och mögel börjar växa i något utrymme i huset. Det blir då dags för en mögelsanering och vid en sådan sanering finns det ett antal olika metoder som kan användas.


  Person utför mögelsanering på vägg


  Flera alternativ vid en mögelsanering


  Om man har otur kan fukt ställa till med problem i olika delar av ett hus. Det kan vara på en vind, vid en grund, i ett badrum eller någon annanstans. Om det går så långt att mögel börjar växa och en mögelsanering blir nödvändig finns det alltså ett antal metoder som kan användas för att få bukt med problemen.


  Ett alternativ för att sanera en mögelskada är en så kallad isblästring där man behandlar det som angripits av mögel med torr is där koldioxid bildas och hjälper till att avlägsna möglet. En annan metod är torrsugning där man med hjälp av ett fordon med en sug helt enkelt suger upp möglet och det skadade materialet.


  Ytterligare en metod för att sanera mögel, som ofta är ett val när det handlar om en vind eller en krypgrund, är så kallad foggning. Det är en metod där en slags dimma med kemikalier sprutas in i utrymmet som drabbats av mögel. Dimman angriper det skadade materialet och möglet bekämpas på det viset. Dimmans kemikalier omvandlas sedan till ånga.


  Undvik mögelskada med torrt hem


  Det finns alltså ett flertal metoder som används när det kommer till att sanera mögelskadat material. För att hitta rätt metod för skadan i just ditt hem kan det vara bra att kontakta och ta hjälp av ett företag.


  Ett annat gott råd är att försöka att förebygga att en mögelskada uppstår i hemmet igen genom att se över fuktiga delar i huset. Eventuellt kanske sådant som ventilationen bör förbättras.

 • Hur uppstår mögel och fuktskador?