Hur farligt är mögel?

Ett hem som är drabbat av mögel får inte bara de konsekvenserna att byggnadsmaterial kan ta skada. Mögelproblem kan också i längden leda till hälsoproblem hos dem som bor i huset. Men något som många kanske frågar sig är hur farligt det egentligen är med mögel och vilka hälsorisker som finns.

Hur farligt är mögel

Problem med luftvägar och hud

Forskningen om hur farligt det är att utsättas för mögel är inte så särskilt stor, men det finns ändå en del studier som visar att det finns risker med att bo i en bostad som är angripen av mögel. Bland annat ökar risken för att utsättas för problem med lungorna och astma. Att utsättas för mögel kan även leda till större risk för sådant som allergier av olika slag samt hudproblem, som eksem.

Några andra typer av symptom som ibland brukar förknippas med mögel är sådant som irriterade ögon, täppt näsa och hosta men även sådant som trötthet, huvudvärk och problem att koncentrera sig. När man vistas i närheten av mögel under en längre period finns det även risk för att symptomen och besvären förvärras.

Undvik mögel med ett torrt hem

Om du bor i ett hus som är fuktigt och har problem med mögel skulle det alltså kunna leda till att du får problem med hälsan av olika slag. Vilka problem som uppstår skiljer sig från person till person, men om några av de ovan beskrivna symptomen stämmer på dig eller någon i familjen kan det vara bra att se över om huset har mögelproblem.

För att undvika mögel är ett råd att se till att din bostad är torr så att mögel inte får en chans att utvecklas. Om det finns misstanke om att fuktnivåerna är höga är det även bra att ta hjälp med en fuktmätning.

Tillbaka till översikt

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu