RING OSS

Hur mäter man fukten i en källare?

En fuktig källare kan leda både till att man får en lukt som man upplever som dålig samt om man har otur till angrepp av mögel. Att se till att hålla nivåerna av fukt på en bra nivå är därför viktigt. Mäta hur nivåerna av fukt ser ut i källaren gör man genom en fuktmätning med en fuktmätare.

Utför fuktmätning i källaren

Om man har en fuktig källare så kan det vara bra att mäta fukten för att veta hur pass höga nivåerna är. Vid en fuktmätning använder man sig alltså av särskild utrustning, en fuktmätare, som anger hur höga nivåerna är. På det viset kan man se om nivåerna av fukt är normala eller för höga. Om det visar sig att nivåerna är för höga i samband med att man mäter fukten i källaren så kan det vara bra att se vad som kan göras för att få ned fukten och minska risken för mögel.

Det finns flera sätt att åtgärda en fuktig källare. För det första så kan man placera en avfuktare i källaren som suger in luft och tar upp fukten. Två typer av avfuktare är kylavfuktare och sorptionsavfuktare. Vilken typ som används beror på vilket utrymme det gäller.

För att få ned höga fuktnivåer i en källare så kan man också för det andra använda sig av ett mekaniskt ventilerat golv. Det ventilerade golvet har ett system som, precis som namnet vittnar om, ventilerar bort fukten från golvplattan och hindrar det från att stiga upp i rummet.

Avfuktning i Stockholmsområdet

Vi utför uppdrag i Mälardalen i bland annat Stockholmsområdet och hjälper våra kunder med både avfuktning, mögelsanering samt mögelutredningar. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med avfuktning och kontakta oss för att veta mer och boka in din hjälp.

Tillbaka till översikt

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu