RING OSS

Vad gör man om det luktar mögel i huset?

Ibland kan man misstänka att man har fukt- och mögelproblem i hemmet utan att vara säker. En anledning kan vara att man upplever att det luktar mögel i hemmet. Om lukten verkligen beror på mögel kan åtgärder som en mögelsanering behövas.

Illaluktande mögel

Ta reda på om huset luktar mögel

Om man tycker att det finns en mögellukt i hemmet så bör man ta reda på om det finns mögelskador. Det gör man genom att man utför en så kallad mögelteknisk besiktning i hemmet. Vid en sådan besiktning av huset så utför man både en okulär besiktning samt en bedömning av lukten i hemmet.

Om det efter besiktningen visar sig att det troligen finns problem med mögel i huset så fortsätter utredningen genom olika typer av tester och prov för att se hur problemen ser ut och hur stora de är. Efter detta kan det vara så att man måste sanera mögelskadorna.

Om man har mögel i hemmet så kan det också leda till att man får besvär med luktsmitta. Med luktsmitta menar man att lukten i huset har fått fäste i hemmet i sådant som kläder och annat material utan att detta är angripet. Om man har luktsmitta så kan det vara så att man måste göra sig av med det material som har varit skadat av mögel och ersätta det efter en mögelsanering.

Mögelutredning i Stockholm

Om man upplever att huset luktar mögel så bör man alltså utreda om det verkligen finns mögel i hemmet. Om man bor i ett hem med mögel skulle det nämligen även kunna leda till negativa hälsoeffekter, utöver att det är negativt för det angripna materialet. Vi är verksamma i Mälardalen i bland annat Stockholm och kan hjälpa till med både mögelutredning och mögelsanering. Hör gärna av dig.

Tillbaka till översikt

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu