Varför behövs en mögelsanering vid mögelskador?

Att man måste utföra en mögelsanering i hemmet om man har fått problem med mögel är nog allmänt känt för de flesta. Men varför är det egentligen viktigt att utföra en mögelsanering om man har fått mögelskador i hemmet i Stockholm?

Undvik risker genom mögelsanering av mögelskador

Det finns flera anledningar till att man bör åtgärda mögel och mögelskador i hemmet i Stockholm genom en mögelsanering. För det första så påverkas det material som har drabbats av möglet negativt av mögelpåväxten. Möglet bryter ned materialet, vilket kan leda till att renovering kan behövas. Ytterligare en anledning är att mögel ibland sammankopplas med hälsobesvär hos dem som bor i ett mögelhus.

Om eller hur man påverkas av att bo i ett hem med mögel kan skilja sig åt. Men för vissa kopplas mögel ibland samman med en rad olika typer av hälsobesvär. Några exempel är ont i huvudet, nästäppa, snuva, trötthet, irritation i ögon och så vidare. För att undvika den här typen av problem är det bra att åtgärda problem med både fukt och mögel i hemmet i Stockholm.

Flera typer av mögelsanering av mögelskador

När man utför en mögelsanering av mögelskador i Stockholm kan olika typer av metoder användas. Vilken typ av mögelsanering som väljs beror på de specifika mögelskadorna, var de finns någonstans och omfattningen av mögelangreppet.

Några metoder för mögelsanering av mögelskador i Stockholm är isblästring, foggning och torrsugning. Vid isblästring behandlas möglet med torr-is, vid foggning med en särskilt framtagen dimma och vid torrsugning sugs det skadade material ut.

Sanering av mögelskador i Stockholm

För att undvika både skador i hemmet samt hälsobesvär finns alltså all anledning att åtgärda mögelproblem genom mögelsanering av mögelskadorna. Hör gärna av dig för att veta mer samt för din hjälp med mögelsanering i Stockholm.

Tillbaka till översikt

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu