Mögelsanering Stockholm

mögelsanering i Stockholm

När det har konstaterats att du har mögel i ditt hem i Stockholm, efter en mögelutredning, blir det aktuellt med en mögelsanering. Att sanera mögel i sitt hem kan man få hjälp med på flera vis. Tre metoder är isblästring, torrsugning och foggning.

Typer av mögelsaneringar i Stockholm

När man har fått problem med mögel i sitt hem i Stockholm är alltså ett alternativ att ta hjälp med en isblästring. En isblästring är en mögelsanering där det material som har skadats av mögel blästras med hjälp av torr is. I processen bildas koldioxid som gör att möglet försvinner.

En annan metod vid mögelsanering i Stockholm är torrsugning. Vid en torrsugning används istället en maskin kallad torrsug för att suga bort det mögelskadade materialet. Den här typen av metod har den fördelen att mögelsaneringen inte lämnar efter sig allt för mycket damm och andra rester som annars kan bli kvar vid en sanering.

Slutligen är ett alternativ vid en mögelsanering i ditt hem i Stockholm så kallad foggning. Vi denna metod är det istället en typ av gas eller dimma som används. Dimman knyter an till det skadade materialet och behandlar det mot mögelskadan.

Hjälp med mögelsanering finns att få

För att undvika att du får problem med mögel i ditt hem i Stockholm är ett råd att se till att sådana områden som generellt är mer utsatta för fukt hålls torra. Det kan exempelvis vara i anslutning till grunden, vinden eller i badrummet. Med torra utrymmen får mögel inte fäste.

Om mögel har bildats blir alltså en mögelsanering nödvändig. Det kan vara svårt att veta exakt vilken typ av mögelsanering som är den bästa. Det är därför bra att ta kontakt med ett företag som utför saneringar. Hör av dig för mögelsanering i Stockholm. Är du osäker på om du är drabbad av mögel? Vi kan hjälpa dig med en mögelutredning i Stockholm.

 

 

 

 

Vill du bli uppringd?

Fyll i ditt namn, e-post/telefonnummer samt ärende så kontaktar vi dig

Integritetspolicy