Mögelsanering Stockholm

När det har konstaterats att du har mögel i ditt hem efter en mögelutredning, blir det aktuellt med en mögelsanering. Stockholm med omnejd är ett av våra verksamhetsområden för sanering av mögel. Hjälp kan vi erbjuda på flera vis. En metod är isblästring.

Typer av mögelsaneringar i Stockholm

När man har fått problem med mögel i sitt hem i Stockholm så är det första steget att ta reda på orsak och omfattning av skadorna innan man väljer saneringsmetod. Fukt och kondens på fönster eller på vind beror ofta på en bristfällig ventilation i huset. Detta kan i sin tur bero på att man precis har flyttat in med fler familjemedlemmar vilket har lett till större fuktbelastning.

Har det blivit mögel på vinden så måste detta isblästras och förebyggas med att se över ventilationen. Isblästring är en mögelsanering där det material som har skadats av mögel blästras med hjälp av torr is. I processen bildas koldioxid som gör att möglet försvinner.

Två andra metoder vid mögelsanering i Stockholm som är komplement till andra saneringsmetoder är torrsugning och foggning. Vid en torrsugning används istället en maskin kallad torrsug för att suga bort det mögelskadade materialet. Den här typen av metod har den fördelen att mögelsaneringen inte lämnar efter sig allt för mycket damm och andra rester som annars kan bli kvar vid en sanering.

När man utför en mögelsanering i Stockholm med foggning är det istället en typ av gas eller dimma som används. Dimman knyter an till det skadade materialet och behandlar det mot mögelskadan.

Hjälp med mögelsanering finns att få

För att undvika att du får problem med mögel i ditt hem i Stockholm är ett råd att se till att sådana områden som generellt är mer utsatta för fukt hålls torra. Det kan exempelvis vara i anslutning till grunden, vinden, en inredd källare eller platta på mark. Med torra utrymmen får mögel inte fäste.

Om mögel har bildats blir alltså en mögelsanering nödvändig. Det kan vara svårt att veta exakt vilken typ av mögelsanering som är den bästa. Det är därför bra att ta kontakt med ett företag som utför saneringar. Hör av dig för mögelsanering i Stockholm. Är du osäker på om du är drabbad av mögel? Vi kan hjälpa dig med en mögelutredning i Stockholm.

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu