Därför får man mögel i hemmet i Stockholm

Att man vill undvika att få mögel i hemmet i Stockholm är något som säkerligen de allra flesta är medvetna om. Men varför får man egentligen mögel och varför är det viktigt att undvika problem med mögel i hemmet?

Läs mer även här om våra tjänster inom mögelsanering i Stockholm

Fukt kan leda till mögel

Anledningen till att man får problem med mögel i hemmet i Stockholm kan ha sin bakgrund i för höga nivåer av fukt. Mögel behöver nämligen fukt för att kunna få fästa i material i hemmet och kunna växa. Dessutom krävs ett material att växa på samt syre och nivåer på temperaturen som är gynnsamma för möglet.

Om fuktnivåerna är höga vid grunden, på vinden eller i andra delar av hemmet där det finns risk för fukt så skulle det kunna leda till problem med mögel. Att hålla koll på delar av hemmet där fuktnivåerna generellt kan vara högre och göra något åt problemen om det visar sig finnas fuktproblem är viktigt.

Anledningen till att man vill undvika mögel i hemmet är att möglet sliter på det material som drabbats och kan leda till att man måste byta ut material. För vissa människor innebär det även risker att ha fukt och mögel i hemmet i Stockholm. Vid vissa tillfällen sammankopplas fukt och mögel med sådant som huvudvärk, hosta, irriterade näsgångar, irriterade ögon med mera.

Mögelutredning och mögelsanering i Stockholm

Om man tror att man har problem med fukt och mögel i hemmet så är det viktigt att ta reda på om sådant är fallet. Det första steget är då en mögelteknisk besiktning, också kallat en mögelutredning. Vi utför både mögelutredningar och mögelsaneringar runt om i Stockholmsområdet. Kontakta oss gärna för att veta mer och för att boka in din hjälp.

Nyhetsarkiv

 • Så undviks problem med mögel

  Att få problem med mögel i hemmet kan både innebära att man måste lägga pengar på att åtgärda problemen samt att de som bor i huset eventuellt får hälsobesvär. För att undvika att få problem med mögel finns det en del åtgärder som kan tas.

 • Dags att boka vårens mögelsanering

  Om du har råkat ut för ett angrepp av mögel i hemmet i Stockholm och vill ha hjälp med en mögelsanering i vår så kan det vara en god idé att nu börja tänka på att boka mögelsaneringen. Genom att boka sin mögelsanering i Stockholm i tid kan man känna sig trygg med att man får hjälp vid den tidpunkt som man hade tänkt sig.

 • Därför får man mögel i hemmet i Stockholm

  Att man vill undvika att få mögel i hemmet i Stockholm är något som säkerligen de allra flesta är medvetna om. Men varför får man egentligen mögel och varför är det viktigt att undvika problem med mögel i hemmet?

 • Viktigt att åtgärda bakgrunden till fukt och mögel

  Om det finns höga nivåer av fukt i hemmet i Stockholm så kan det med tiden leda till att man får problem med mögel och att en mögelsanering behövs. I samband med en mögelsanering så är det dock viktigt att även se över varför problemen uppstod till att börja med.

 • Få ned fuktigheten med avfuktare

  En anledning till att mögel kan uppstå i ett hem är höga fuktnivåer. För att undvika att mögel uppstår och även att det kommer tillbaka efter en sanering är det viktigt att hålla fuktnivåerna nere i sådana utrymmen där fukten är för hög.