Dessa utrymmen drabbas oftare av fukt och mögel

För att det ska bildas mögel i ditt hem i Stockholm så krävs det att det är rätt förutsättningar för möglet att växa. Höga nivåer av fukt är exempelvis något som möglet kräver och det finns flera delar av ett hus som det är bra att hålla extra koll på där fuktnivåerna vanligen kan vara högre.

Läs mer även här om våra tjänster inom området avfuktning i Stockholm

Fukt och mögel på vinden och vid husgrunden

När det blir höga nivåer av fukt i ett hus finns det risk för att mögel med tiden uppstår och sprider sig. Om man har otur så kan då en sanering av möglet behövas. För att undvika att det går så långt att en mögelsanering behövs i ditt hem i Stockholm kan det vara klokt att hålla reda på var det vanligen bildas särskilt mycket fukt.

Två delar av ett hus där vi arbetar med åtgärder som minskar fuktnivåerna och där det finns risk för problem med fukt och mögel är vinden och i anslutning till grunden. För att undvika att det blir för mycket fukt i dessa delar av hemmet så kan man bland annat använda sig av en avfuktare. I anslutning till en vind eller en krypgrund används då vanligen en sorptionsavfuktare.

På vinden kan man också vidta andra åtgärder för att fukten ska hållas på en bra nivå och man ska minska risken för problem med mögel. Bland annat kan man se över så att vindsluckan och annat på vinden håller tätt.

Åtgärder mot fukt och mögel i Stockholm

Vill du veta mer om tjänsterna inom avfuktning, mögelsanering eller mögelutredning i Stockholm? Läs mer här på vår hemsida och hör av dig för att boka hjälp med dessa tjänster som motverkar fukt och mögel.

Nyhetsarkiv

 • Mögelsanering från start till slut

  Har man upptäckt mögel i sin bostad behövs en mögelsanering för att bli av med problemen men det är också viktigt att få bort orsaken till problemen, annars kommer möglet snabbt tillbaka. Beroende på vilken typ av problem man har finns det lite olika sätt att mögelsanera.

 • Dessa utrymmen drabbas oftare av fukt och mögel

  För att det ska bildas mögel i ditt hem i Stockholm så krävs det att det är rätt förutsättningar för möglet att växa. Höga nivåer av fukt är exempelvis något som möglet kräver och det finns flera delar av ett hus som det är bra att hålla extra koll på där fuktnivåerna vanligen kan vara högre.

 • Så undviks problem med mögel

  Att få problem med mögel i hemmet kan både innebära att man måste lägga pengar på att åtgärda problemen samt att de som bor i huset eventuellt får hälsobesvär. För att undvika att få problem med mögel finns det en del åtgärder som kan tas.

 • Dags att boka vårens mögelsanering

  Om du har råkat ut för ett angrepp av mögel i hemmet i Stockholm och vill ha hjälp med en mögelsanering i vår så kan det vara en god idé att nu börja tänka på att boka mögelsaneringen. Genom att boka sin mögelsanering i Stockholm i tid kan man känna sig trygg med att man får hjälp vid den tidpunkt som man hade tänkt sig.

 • Därför får man mögel i hemmet i Stockholm

  Att man vill undvika att få mögel i hemmet i Stockholm är något som säkerligen de allra flesta är medvetna om. Men varför får man egentligen mögel och varför är det viktigt att undvika problem med mögel i hemmet?