Dessa utrymmen drabbas oftare av fukt och mögel

För att det ska bildas mögel i ditt hem i Stockholm så krävs det att det är rätt förutsättningar för möglet att växa. Höga nivåer av fukt är exempelvis något som möglet kräver och det finns flera delar av ett hus som det är bra att hålla extra koll på där fuktnivåerna vanligen kan vara högre.

Läs mer även här om våra tjänster inom området avfuktning i Stockholm

Fukt och mögel på vinden och vid husgrunden

När det blir höga nivåer av fukt i ett hus finns det risk för att mögel med tiden uppstår och sprider sig. Om man har otur så kan då en sanering av möglet behövas. För att undvika att det går så långt att en mögelsanering behövs i ditt hem i Stockholm kan det vara klokt att hålla reda på var det vanligen bildas särskilt mycket fukt.

Två delar av ett hus där vi arbetar med åtgärder som minskar fuktnivåerna och där det finns risk för problem med fukt och mögel är vinden och i anslutning till grunden. För att undvika att det blir för mycket fukt i dessa delar av hemmet så kan man bland annat använda sig av en avfuktare. I anslutning till en vind eller en krypgrund används då vanligen en sorptionsavfuktare.

På vinden kan man också vidta andra åtgärder för att fukten ska hållas på en bra nivå och man ska minska risken för problem med mögel. Bland annat kan man se över så att vindsluckan och annat på vinden håller tätt.

Åtgärder mot fukt och mögel i Stockholm

Vill du veta mer om tjänsterna inom avfuktning, mögelsanering eller mögelutredning i Stockholm? Läs mer här på vår hemsida och hör av dig för att boka hjälp med dessa tjänster som motverkar fukt och mögel.

Nyhetsarkiv

 • Många typer av mögel

  Det finns en rad olika slags mögelarter som kan börja växa i ett hem med allt från den typ av mögel som blir synlig genom de välkända svarta prickarna till mögel som snarare sprids med luften.

 • Hälsorisker med mögel

  Det kan vara svårt att helt säkert säga att vissa hälsoproblem beror på mögel och ett fuktigt hem, men det finns ändå studier som gett indikationer på ett sammanhang mellan mögel och vissa typer av problem med hälsan som det kan vara bra att tänka på.

 • Det här är en mögelutredning

  Innan en mögelsanering kan utföras i ett hus börjar det med att man tar reda på varför det finns problem med fukt och mögel i huset.

 • Så skadar mögel ditt hus

  Det finns olika typer av skador som mögel kan ställa till med i ett hem. Möglet kan vara ytligt och slita på olika slags material, men det kan även leta sig in i bärande konstruktioner och ställa till med större och kostsammare problem.

 • Så går en mögelsanering till

  Vid en mögelsanering finns det mycket att tänka på. Viktigt är bland annat att få bort möglet men även att få bort orsakerna till problemen så att möglet inte kommer tillbaka.