Dessa utrymmen drabbas oftare av fukt och mögel

För att det ska bildas mögel i ditt hem i Stockholm så krävs det att det är rätt förutsättningar för möglet att växa. Höga nivåer av fukt är exempelvis något som möglet kräver och det finns flera delar av ett hus som det är bra att hålla extra koll på där fuktnivåerna vanligen kan vara högre.

Läs mer även här om våra tjänster inom området avfuktning i Stockholm

Fukt och mögel på vinden och vid husgrunden

När det blir höga nivåer av fukt i ett hus finns det risk för att mögel med tiden uppstår och sprider sig. Om man har otur så kan då en sanering av möglet behövas. För att undvika att det går så långt att en mögelsanering behövs i ditt hem i Stockholm kan det vara klokt att hålla reda på var det vanligen bildas särskilt mycket fukt.

Två delar av ett hus där vi arbetar med åtgärder som minskar fuktnivåerna och där det finns risk för problem med fukt och mögel är vinden och i anslutning till grunden. För att undvika att det blir för mycket fukt i dessa delar av hemmet så kan man bland annat använda sig av en avfuktare. I anslutning till en vind eller en krypgrund används då vanligen en sorptionsavfuktare.

På vinden kan man också vidta andra åtgärder för att fukten ska hållas på en bra nivå och man ska minska risken för problem med mögel. Bland annat kan man se över så att vindsluckan och annat på vinden håller tätt.

Åtgärder mot fukt och mögel i Stockholm

Vill du veta mer om tjänsterna inom avfuktning, mögelsanering eller mögelutredning i Stockholm? Läs mer här på vår hemsida och hör av dig för att boka hjälp med dessa tjänster som motverkar fukt och mögel.

Nyhetsarkiv

  • Upptäck och förebygg fuktproblem i duschen

    Fuktproblem och fuktskador kan med tiden uppstå i delar av ett hus där fuktnivåerna är höga. Det är exempelvis i ett våtutrymme, som i badrummet och i anslutning till duschen.

  • Förebygg fuktskador med torrt hem

    Om man får problem med en allt för hög fuktnivå i sitt hem kan med tiden fuktskadorna komma, vilket i längden kan kräva en renovering. För att undvika att problemen kommer och förebygga fuktskador finns det dock en del saker som man kan göra.

  • Nu lanserar vi en ny hemsida

    Vi är glada att berätta att vi nu har lanserat vår nya hemsida. Det är en hemsida som väl lyfter fram de tjänster som vi erbjuder med allt från utredningar till saneringar inom mögel- och fuktsanering.