Förebyggande åtgärder vid fukt

Vi befinner oss nu i mitten av december månad och vi på Mögel Fuktskador vill börja med att önska alla en god jul och ett gott nytt år!


Såhär på vintern är fuktigheten som störst med nederbörd i form av regn och snö, vilken kan medföra att många får problem med fukt i sin bostad. Om det finns för höga fuktnivåer i hemmet är förutsättningarna mycket goda för mögel att växa. För att undvika angrepp mögel är det viktigt att se över sin ventilation eller om så är nödvändigt: installera en avfuktare. Oavsett vilket så finns vi på Mögel Fuktskador till din guide när det gäller fukt- och mögelproblem. 

Läs mer om våra tjänster inom fuktskador och avfuktning i Stockholm

Förebyggande åtgärdER vid fukt

Det finns vissa delar av ett hem där mögel har en större benägenhet att bildas. Dessa utrymmen är där fuktigheten generellt är större. Några exempel på sådana utrymmen är badrummet, vinden och köket. För att undvika mögel i ditt hem kan det alltså vara bra att se över och förbättra ventilationen vid dessa områden. Med ett ventilerat hem ökar chansen att man kan undvika problem med mögel.

 

Installation av avfuktaRE

Har du redan fått problem med fukt i hemmet kan du ta hjälp med avfuktning och få en kylavfuktare installerad. När luften leds in i kylavfuktaren kommer den att kylas ned. Resultatet blir att vattnet kondenseras och kan fångas upp till avlopp eller behållare som sedan töms. Luften blir sedan åter torr och varm. Vi på Mögel Fuktskador erbjuder hjälp med avfuktning i hela Stockholm.

 

När fukten leder till mögel

Fukt som inte åtgärdas kan i värsta fall leda till mögelproblem. Då är det viktigt att man tar tag i problemet för att inte riskera hälsoproblem. Misstänker du att ditt hem har angripits av mögel? Kontakta oss idag så berättar vi hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig med en eventuell mögelsanering i Stockholm.

Nyhetsarkiv

 • Så skyddar du källaren från fuktproblem

  Att källare av olika slag drabbas av fuktig miljö kan bero på flera olika saker. Fukt kan komma både utifrån luften och nedifrån marken. Problemen kan uppstå om exempelvis ett rör inuti väggen har gått sönder eller om det finns växter eller buskage som växer för tätt inpå husgrunden. För att skydda din källare från fuktproblem finns det en del åtgärder man kan vidta.

 • Så uppstår fukt i krypgrunden

  På grund av vårt växlande klimat i Sverige är det vanligt att det förekommer fukt i krypgrunden. Problem med uteluftsventilerade krypgrunder uppstår när varm luft under sommaren ventileras in i grunden där den snabbt kyls ner och skapar en hög luftfuktighet och i värsta fall kondens.

 • Dags att boka in årets mögelutredning

  Om man i ett hem har problem med för höga fuktnivåer kan det i värsta fall leda till att mögel bildas. Mögel påverkar både ditt hus och din hälsa – därför bör mögel alltid kontrolleras. För att bli kvitt möglet krävs en sanering.

 • Förebyggande åtgärder vid fukt

  Vi befinner oss nu i mitten av december månad och vi på Mögel Fuktskador vill börja med att önska alla en god jul och ett gott nytt år!