Många typer av mögel

Det finns en rad olika slags mögelarter som kan börja växa i ett hem med allt från den typ av mögel som blir synlig genom de välkända svarta prickarna till mögel som snarare sprids med luften.

Det finns många typer av mögeltyper.

Läs gärna mer om tjänsterna inom mögelsanering

Svartmögel och andra mögelarter

En typ av mögel som brukar förekomma i många typer av utrymmen är svartmögel. Det är en mögeltyp som ofta blir synlig som svarta prickar. Svartmögel finns i flera hundra olika typer av variationer, men en sort som är bland de vanligaste är Cladosporium. Den här typen av mögel har sporer som lätt kan transporteras med luften. Andra exempel på svartmögel är Aspergillus och Penicillium som växer fram på material som har utsatts för väldigt mycket fukt.

En typ av mögel som är vanlig på material som papper och olika typer av byggnadsskivor är Chaetomium och en mögelsort som istället är vanligt förekommande i våtutrymmen, som ett badrum, är Stachybotrys. Den typen av mögel skiftar mellan gröna och svarta toner i färgen.

En annan typ som kan leda till stora problem i ett hem är blåsvampen. Blåsvampen är precis som namnet antyder blåaktig i färgen. Anledningen till att den kan ställa till med problem är att den fuktar det material som den sitter på och därför ökar riskerna och förutsättningarna för att röta får fäste. Ytterligare en typ av mögel är Streptomyceter, eller strålsvamp, som avger en typisk lukt. För att få bort mögellukten måste det angripna materialet saneras.

Utredning och sanering av möglet

Det finns alltså många olika typer av mögel som kan angripa ett hus. De ovan nämnda är bara några exempel. Oavsett vilken typ av mögel det är så är det bra att göra en utredning och sedan även en sanering för att undvika problem både för huset i fråga och för de boende.

Nyhetsarkiv

 • Få ned fuktigheten med avfuktare

  En anledning till att mögel kan uppstå i ett hem är höga fuktnivåer. För att undvika att mögel uppstår och även att det kommer tillbaka efter en sanering är det viktigt att hålla fuktnivåerna nere i sådana utrymmen där fukten är för hög.

 • Flera typer av mögelsanering

  Om man i ett hem har problem med för höga fuktnivåer kan det i värsta fall leda till att mögel bildas. För att bli kvitt möglet krävs en sanering.

 • Många typer av mögel

  Det finns en rad olika slags mögelarter som kan börja växa i ett hem med allt från den typ av mögel som blir synlig genom de välkända svarta prickarna till mögel som snarare sprids med luften.

 • Hälsorisker med mögel

  Det kan vara svårt att helt säkert säga att vissa hälsoproblem beror på mögel och ett fuktigt hem, men det finns ändå studier som gett indikationer på ett sammanhang mellan mögel och vissa typer av problem med hälsan som det kan vara bra att tänka på.

 • Det här är en mögelutredning

  Innan en mögelsanering kan utföras i ett hus börjar det med att man tar reda på varför det finns problem med fukt och mögel i huset.