Många typer av mögel

Det finns en rad olika slags mögelarter som kan börja växa i ett hem med allt från den typ av mögel som blir synlig genom de välkända svarta prickarna till mögel som snarare sprids med luften.

Det finns många typer av mögeltyper.

Läs gärna mer om tjänsterna inom mögelsanering

Svartmögel och andra mögelarter

En typ av mögel som brukar förekomma i många typer av utrymmen är svartmögel. Det är en mögeltyp som ofta blir synlig som svarta prickar. Svartmögel finns i flera hundra olika typer av variationer, men en sort som är bland de vanligaste är Cladosporium. Den här typen av mögel har sporer som lätt kan transporteras med luften. Andra exempel på svartmögel är Aspergillus och Penicillium som växer fram på material som har utsatts för väldigt mycket fukt.

En typ av mögel som är vanlig på material som papper och olika typer av byggnadsskivor är Chaetomium och en mögelsort som istället är vanligt förekommande i våtutrymmen, som ett badrum, är Stachybotrys. Den typen av mögel skiftar mellan gröna och svarta toner i färgen.

En annan typ som kan leda till stora problem i ett hem är blåsvampen. Blåsvampen är precis som namnet antyder blåaktig i färgen. Anledningen till att den kan ställa till med problem är att den fuktar det material som den sitter på och därför ökar riskerna och förutsättningarna för att röta får fäste. Ytterligare en typ av mögel är Streptomyceter, eller strålsvamp, som avger en typisk lukt. För att få bort mögellukten måste det angripna materialet saneras.

Utredning och sanering av möglet

Det finns alltså många olika typer av mögel som kan angripa ett hus. De ovan nämnda är bara några exempel. Oavsett vilken typ av mögel det är så är det bra att göra en utredning och sedan även en sanering för att undvika problem både för huset i fråga och för de boende.

Nyhetsarkiv

 • Fukt och mögel i sommarstugan?

  Vi är nu inne i juli månad vilket innebär att sommaren officiellt är här och allt fler svenskar åker till sina sommarstugor. Sommarstugor eller fritidshus är den typ av fastighet som kan vara mer benägna att få mögel än andra. Men varför är det så? Vi på Mögel Fuktskador reder ut svaren!

 • Kan man ta reda på om det finns mögel i huset innan husköp?

  Att köpa hus är kanske ett utav de största besluten man tar och är något som man kommer lägga mycket pengar på. När det kommer till att köpa hus är det viktigt att se över huset innan husköpet för att undvika att det finns fuktskador och mögel i huset – något som kan leda till negativa konsekvenser och även oförberedda kostnader.

 • Mögelsanering från start till slut

  Har man upptäckt mögel i sin bostad behövs en mögelsanering för att bli av med problemen men det är också viktigt att få bort orsaken till problemen, annars kommer möglet snabbt tillbaka. Beroende på vilken typ av problem man har finns det lite olika sätt att mögelsanera.

 • Dessa utrymmen drabbas oftare av fukt och mögel

  För att det ska bildas mögel i ditt hem i Stockholm så krävs det att det är rätt förutsättningar för möglet att växa. Höga nivåer av fukt är exempelvis något som möglet kräver och det finns flera delar av ett hus som det är bra att hålla extra koll på där fuktnivåerna vanligen kan vara högre.

 • Så undviks problem med mögel

  Att få problem med mögel i hemmet kan både innebära att man måste lägga pengar på att åtgärda problemen samt att de som bor i huset eventuellt får hälsobesvär. För att undvika att få problem med mögel finns det en del åtgärder som kan tas.