Många typer av mögel

Det finns en rad olika slags mögelarter som kan börja växa i ett hem med allt från den typ av mögel som blir synlig genom de välkända svarta prickarna till mögel som snarare sprids med luften.

Det finns många typer av mögeltyper.

Läs gärna mer om tjänsterna inom mögelsanering

Svartmögel och andra mögelarter

En typ av mögel som brukar förekomma i många typer av utrymmen är svartmögel. Det är en mögeltyp som ofta blir synlig som svarta prickar. Svartmögel finns i flera hundra olika typer av variationer, men en sort som är bland de vanligaste är Cladosporium. Den här typen av mögel har sporer som lätt kan transporteras med luften. Andra exempel på svartmögel är Aspergillus och Penicillium som växer fram på material som har utsatts för väldigt mycket fukt.

En typ av mögel som är vanlig på material som papper och olika typer av byggnadsskivor är Chaetomium och en mögelsort som istället är vanligt förekommande i våtutrymmen, som ett badrum, är Stachybotrys. Den typen av mögel skiftar mellan gröna och svarta toner i färgen.

En annan typ som kan leda till stora problem i ett hem är blåsvampen. Blåsvampen är precis som namnet antyder blåaktig i färgen. Anledningen till att den kan ställa till med problem är att den fuktar det material som den sitter på och därför ökar riskerna och förutsättningarna för att röta får fäste. Ytterligare en typ av mögel är Streptomyceter, eller strålsvamp, som avger en typisk lukt. För att få bort mögellukten måste det angripna materialet saneras.

Utredning och sanering av möglet

Det finns alltså många olika typer av mögel som kan angripa ett hus. De ovan nämnda är bara några exempel. Oavsett vilken typ av mögel det är så är det bra att göra en utredning och sedan även en sanering för att undvika problem både för huset i fråga och för de boende.

Nyhetsarkiv

 • Många typer av mögel

  Det finns en rad olika slags mögelarter som kan börja växa i ett hem med allt från den typ av mögel som blir synlig genom de välkända svarta prickarna till mögel som snarare sprids med luften.

 • Hälsorisker med mögel

  Det kan vara svårt att helt säkert säga att vissa hälsoproblem beror på mögel och ett fuktigt hem, men det finns ändå studier som gett indikationer på ett sammanhang mellan mögel och vissa typer av problem med hälsan som det kan vara bra att tänka på.

 • Det här är en mögelutredning

  Innan en mögelsanering kan utföras i ett hus börjar det med att man tar reda på varför det finns problem med fukt och mögel i huset.

 • Så skadar mögel ditt hus

  Det finns olika typer av skador som mögel kan ställa till med i ett hem. Möglet kan vara ytligt och slita på olika slags material, men det kan även leta sig in i bärande konstruktioner och ställa till med större och kostsammare problem.

 • Så går en mögelsanering till

  Vid en mögelsanering finns det mycket att tänka på. Viktigt är bland annat att få bort möglet men även att få bort orsakerna till problemen så att möglet inte kommer tillbaka.