Mögelsanering i Stockholm – Vi hjälper dig!

Ta reda på om du har fått mögel i ditt hem. Detta kan du göra genom en mögelutredning. Om du märker att du har mögel i ditt hem kan vi hjälp dig med en mögelsanering. Det finns flera olika sätt att få hjälp med, gällande mögelsanering. Det första man bör göra är att ta reda på orsaken och omfattningen av skadorna innan man väljer saneringsmetod.

 Läs mer om vår tjänst kring mögelsanering i Stockholm. 

 

Olika typer av mögelsaneringar i Stockholm  

 

Vi utför olika typer av mögelsaneringar i Stockholm. Om det gäller ert fönster eller vind kan fukten och kondensen bero på att man precis har flyttat in med fler familjemedlemmar, vilket i sin tur kan leda till större fuktbelastning. För att få bort mögel på vinden så måste det isblästras och förebyggas genom att se över ventilationenIsblästring innebär att man gör en mögelsanering som går till genom att man blästrar torr is över det material som skadats av mögel. Detta gör så att koldioxid bildas för att få bort möglet.  

 

En annan metod vi utför är torrsugning. Torrsugning går till genom att vi använder oss av en maskin som suger bort det mögelskadade materialet. Fördelen med att använda sig av detta är att mögelsaneringen minskar all damm och andra rester som annars kan bli kvar vid en sanering.  

 

Vi utför även mögelsanering genom fogning. När vi utför mögelsanering i Stockholm med hjälp av fogning använder vi en typ av gas eller dimma . Det dimman gör är att det knyter an det skadade materialet för att behandla mögelskadan.  

 

 

Vi hjälper dig! 

 

Oroa dig inte, vi hjälper dig! Om du vill undvika mögel i ditt hem kan vi ge dig rådet att försöka hålla områden som är mer utsatta för fukt, torra för att förhindra mögel. Några exempel på vad detta kan vara är vinden, en inredd källare, platta på mark eller en anslutning till grunden. Mögel kan inte få ett fäste när områden är torra.  

 

Om det skulle vara så att möglet redan har fäst sig kan en alltså en mögelsanering bli nödvändig. Om du är osäker på vilken slags mögelsanering som behövs kan du alltid kontakta oss.  

Nyhetsarkiv

 • Så skyddar du källaren från fuktproblem

  Att källare av olika slag drabbas av fuktig miljö kan bero på flera olika saker. Fukt kan komma både utifrån luften och nedifrån marken. Problemen kan uppstå om exempelvis ett rör inuti väggen har gått sönder eller om det finns växter eller buskage som växer för tätt inpå husgrunden. För att skydda din källare från fuktproblem finns det en del åtgärder man kan vidta.

 • Så uppstår fukt i krypgrunden

  På grund av vårt växlande klimat i Sverige är det vanligt att det förekommer fukt i krypgrunden. Problem med uteluftsventilerade krypgrunder uppstår när varm luft under sommaren ventileras in i grunden där den snabbt kyls ner och skapar en hög luftfuktighet och i värsta fall kondens.

 • Dags att boka in årets mögelutredning

  Om man i ett hem har problem med för höga fuktnivåer kan det i värsta fall leda till att mögel bildas. Mögel påverkar både ditt hus och din hälsa – därför bör mögel alltid kontrolleras. För att bli kvitt möglet krävs en sanering.

 • Förebyggande åtgärder vid fukt

  Vi befinner oss nu i mitten av december månad och vi på Mögel Fuktskador vill börja med att önska alla en god jul och ett gott nytt år!

 • Mögelsanering i Stockholm – Vi hjälper dig!

  Ta reda på om du har fått mögel i ditt hem. Detta kan du göra genom en mögelutredning. Om du märker att du har mögel i ditt hem kan vi hjälp dig med en mögelsanering. Det finns flera olika sätt att få hjälp med, gällande mögelsanering. Det första man bör göra är att ta reda på orsaken och omfattningen av skadorna innan man väljer saneringsmetod.