Så går en mögelsanering till

Vid en mögelsanering finns det mycket att tänka på. Viktigt är bland annat att få bort möglet men även att få bort orsakerna till problemen så att möglet inte kommer tillbaka.

Mögelsanering är en process i flera steg.

En mögelsanering går till på olika vis beroende på vilken typ av problem som finns. Läs även mer om våra tjänster inom mögelutredningar

Mögelsanering i flera steg

En mögelsanering kan ses som en process där man börjar med att göra en utredning och se var möglet sitter och vilken typ av mögel som det i sådana fall handlar om. Bland annat kan man i det här stadiet vara i behov av att ta in en mögelhund som undersöker huset.

För att få reda på varför det finns problem med mögel kan man i det första stadiet även se över husets ventilation. Om det finns problem med ventilationen kan det nämligen ligga bakom problem med fukt som gjort att det bildats mögel.

För att veta var fuktnivåerna är särskilt höga och var det kan finnas mögel om det inte är synligt kan också en mätning av fukthalterna göras. Även om möglet är synligt kan det vara bra att veta om det finns andra delar av hemmet som har en för hög fukthalt.

Flera metoder för mögelsaneringar

När man sedan väl sanerar det utrymme i huset som har skadats och angripits av mögel finns det olika metoder som man kan använda sig av. Mögel kan saneras med hjälp av en maskin som skapar ozon som angriper möglet. Saneringen kan även göras med kemiska medel, antingen genom att man stryker medlet på möglet eller genom att man angriper möglet med en slags dimma.

Vilken metod som passar bäst vid en mögelsanering beror på de specifika problemen och det kan därför vara bra att anlita en professionell firma som har det rätta kunnandet om mögelsaneringar.

Nyhetsarkiv

 • Fukt och mögel i sommarstugan?

  Vi är nu inne i juli månad vilket innebär att sommaren officiellt är här och allt fler svenskar åker till sina sommarstugor. Sommarstugor eller fritidshus är den typ av fastighet som kan vara mer benägna att få mögel än andra. Men varför är det så? Vi på Mögel Fuktskador reder ut svaren!

 • Kan man ta reda på om det finns mögel i huset innan husköp?

  Att köpa hus är kanske ett utav de största besluten man tar och är något som man kommer lägga mycket pengar på. När det kommer till att köpa hus är det viktigt att se över huset innan husköpet för att undvika att det finns fuktskador och mögel i huset – något som kan leda till negativa konsekvenser och även oförberedda kostnader.

 • Mögelsanering från start till slut

  Har man upptäckt mögel i sin bostad behövs en mögelsanering för att bli av med problemen men det är också viktigt att få bort orsaken till problemen, annars kommer möglet snabbt tillbaka. Beroende på vilken typ av problem man har finns det lite olika sätt att mögelsanera.

 • Dessa utrymmen drabbas oftare av fukt och mögel

  För att det ska bildas mögel i ditt hem i Stockholm så krävs det att det är rätt förutsättningar för möglet att växa. Höga nivåer av fukt är exempelvis något som möglet kräver och det finns flera delar av ett hus som det är bra att hålla extra koll på där fuktnivåerna vanligen kan vara högre.

 • Så undviks problem med mögel

  Att få problem med mögel i hemmet kan både innebära att man måste lägga pengar på att åtgärda problemen samt att de som bor i huset eventuellt får hälsobesvär. För att undvika att få problem med mögel finns det en del åtgärder som kan tas.