Så skyddar du källaren från fuktproblem

Att källare av olika slag drabbas av fuktig miljö kan bero på flera olika saker. Fukt kan komma både utifrån luften och nedifrån marken. Problemen kan uppstå om exempelvis ett rör inuti väggen har gått sönder eller om det finns växter eller buskage som växer för tätt inpå husgrunden. För att skydda din källare från fuktproblem finns det en del åtgärder man kan vidta.

Så undviker du problem med fukt

För att upptäcka fuktproblem i tid kan det vara bra att då och då kontrollera så att det inte finns tecken som tyder på ett läckage från något rör. Det är även bra att hålla koll på hur väggarna ser ut. Finns det sprickor i vägg-materialet kan det vara tecken på fuktproblem. Fuktproblem i en källare, som i längden kan leda till fuktskador och mögel, kan även upptäckas genom att det finns en unken lukt i källaren. 

För att undvika att man får problem med fukt i källaren finns det en del saker man göra. En vanlig metod är att använda sig av en avfuktare som tar upp fuktig luft som samlas i källaren. Ett annat sätt är att se till att ha en grund som är tät. En tät grund får man genom en dränering som är bra och skyddar grunden.

Fukt som leder till mögel

Tar man inte tag i fuktproblemen i god tid kan det i värsta fall leda till att man får angrepp av mögel. Om man bor i ett hem med mögel kan det även leda till negativa hälsoeffekter. Några vanliga symptom som brukar förknippas med att man bor i ett hem med mögel är bland annat problem med kliande ögon, irritation i näsan och halsen, hosta och andra typer av problem med luftvägarna. Olika typer av besvär med huden brukar också ibland förknippas med fukt och mögel. Därför är det av stor vikt att man kontrollerar fuktnivåerna i hemmet. Vi på Mögel Fuktskador har lång erfarenhet och kan hjälpa till med både avfuktningmögelutredning och mögelsanering. 

Nyhetsarkiv

 • Så skyddar du källaren från fuktproblem

  Att källare av olika slag drabbas av fuktig miljö kan bero på flera olika saker. Fukt kan komma både utifrån luften och nedifrån marken. Problemen kan uppstå om exempelvis ett rör inuti väggen har gått sönder eller om det finns växter eller buskage som växer för tätt inpå husgrunden. För att skydda din källare från fuktproblem finns det en del åtgärder man kan vidta.

 • Så uppstår fukt i krypgrunden

  På grund av vårt växlande klimat i Sverige är det vanligt att det förekommer fukt i krypgrunden. Problem med uteluftsventilerade krypgrunder uppstår när varm luft under sommaren ventileras in i grunden där den snabbt kyls ner och skapar en hög luftfuktighet och i värsta fall kondens.

 • Dags att boka in årets mögelutredning

  Om man i ett hem har problem med för höga fuktnivåer kan det i värsta fall leda till att mögel bildas. Mögel påverkar både ditt hus och din hälsa – därför bör mögel alltid kontrolleras. För att bli kvitt möglet krävs en sanering.

 • Förebyggande åtgärder vid fukt

  Vi befinner oss nu i mitten av december månad och vi på Mögel Fuktskador vill börja med att önska alla en god jul och ett gott nytt år!