Så undviks problem med mögel

Att få problem med mögel i hemmet kan både innebära att man måste lägga pengar på att åtgärda problemen samt att de som bor i huset eventuellt får hälsobesvär. För att undvika att få problem med mögel finns det en del åtgärder som kan tas.

Läs mer också här om tjänsterna inom avfuktning i Stockholm

Undvik en fuktig miljö

Undvika att få problem med mögel i hemmet i Stockholm gör man genom att hålla koll på sådant som ofta leder till att mögelangrepp. Mögel behöver exempelvis en fuktig miljö för att kunna växa och genom att undvika ett fuktigt hem kan man minska risken för att få problem med mögel.

För att undvika problem med fukt och i längden även mögel kan man bland annat se till att ventilationen fungerar som den ska i de delar av huset som generellt är fuktigare. Om fukten är i källaren kan även så kallade ventilerade golv användas för att få bort fukt som kommer från marken under golvet.

Ytterligare ett sätt att undvika för höga nivåer av fukt och angrepp av mögel i huset i Stockholm är avfuktning med en avfuktare. Till exempel kan man använda en sorptionsavfuktare som passar i kallare utrymmen som en krypgrund.

Det kan också vara så att fukt och vatten kommer in i huset för att för att det inte håller tätt. I sådana fall bör detta åtgärdas. Exempelvis kan det vara att vinden måste tätas.

Bekämpning av fukt och mögel i Stockholm

Vi hjälper kunder runt om i Stockholm med avfuktning, men även med mögelutredningar och mögelsaneringar om det har gått så lång att man har fått mögel i hemmet. Hör av dig för att veta mer och boka in din hjälp att bekämpa fukt och mögel i ditt hus i Stockholmsområdet.

Nyhetsarkiv

 • Dags att boka vårens mögelsanering

  Om du har råkat ut för ett angrepp av mögel i hemmet i Stockholm och vill ha hjälp med en mögelsanering i vår så kan det vara en god idé att nu börja tänka på att boka mögelsaneringen. Genom att boka sin mögelsanering i Stockholm i tid kan man känna sig trygg med att man får hjälp vid den tidpunkt som man hade tänkt sig.

 • Därför får man mögel i hemmet i Stockholm

  Att man vill undvika att få mögel i hemmet i Stockholm är något som säkerligen de allra flesta är medvetna om. Men varför får man egentligen mögel och varför är det viktigt att undvika problem med mögel i hemmet?

 • Viktigt att åtgärda bakgrunden till fukt och mögel

  Om det finns höga nivåer av fukt i hemmet i Stockholm så kan det med tiden leda till att man får problem med mögel och att en mögelsanering behövs. I samband med en mögelsanering så är det dock viktigt att även se över varför problemen uppstod till att börja med.

 • Få ned fuktigheten med avfuktare

  En anledning till att mögel kan uppstå i ett hem är höga fuktnivåer. För att undvika att mögel uppstår och även att det kommer tillbaka efter en sanering är det viktigt att hålla fuktnivåerna nere i sådana utrymmen där fukten är för hög.

 • Flera typer av mögelsanering

  Om man i ett hem har problem med för höga fuktnivåer kan det i värsta fall leda till att mögel bildas. För att bli kvitt möglet krävs en sanering.