Så undviks problem med mögel

Att få problem med mögel i hemmet kan både innebära att man måste lägga pengar på att åtgärda problemen samt att de som bor i huset eventuellt får hälsobesvär. För att undvika att få problem med mögel finns det en del åtgärder som kan tas.

Läs mer också här om tjänsterna inom avfuktning i Stockholm

Undvik en fuktig miljö

Undvika att få problem med mögel i hemmet i Stockholm gör man genom att hålla koll på sådant som ofta leder till att mögelangrepp. Mögel behöver exempelvis en fuktig miljö för att kunna växa och genom att undvika ett fuktigt hem kan man minska risken för att få problem med mögel.

För att undvika problem med fukt och i längden även mögel kan man bland annat se till att ventilationen fungerar som den ska i de delar av huset som generellt är fuktigare. Om fukten är i källaren kan även så kallade ventilerade golv användas för att få bort fukt som kommer från marken under golvet.

Ytterligare ett sätt att undvika för höga nivåer av fukt och angrepp av mögel i huset i Stockholm är avfuktning med en avfuktare. Till exempel kan man använda en sorptionsavfuktare som passar i kallare utrymmen som en krypgrund.

Det kan också vara så att fukt och vatten kommer in i huset för att för att det inte håller tätt. I sådana fall bör detta åtgärdas. Exempelvis kan det vara att vinden måste tätas.

Bekämpning av fukt och mögel i Stockholm

Vi hjälper kunder runt om i Stockholm med avfuktning, men även med mögelutredningar och mögelsaneringar om det har gått så lång att man har fått mögel i hemmet. Hör av dig för att veta mer och boka in din hjälp att bekämpa fukt och mögel i ditt hus i Stockholmsområdet.

Nyhetsarkiv

 • Upptäck mögel genom mögellukten

  Ett tips som många kanske har hört talas om är att man ska vara uppmärksam på lukten i ett hus för att veta om det kan finnas problem med mögel.

 • Anledningar till fuktproblem på vinden

  En vind är en del av ett hus som på många sätt är utsatt för fukt, vilket i längden kan leda till fuktproblem. Problem med fukt på vinden kan i sin tur kräva renovering om man har otur.

 • Fukt kan leda till problem på toaletten

  Husets våtutrymmen är sådana utrymmen där det finns särskilt stor risk för att fuktproblem uppstår som kan leda till att en renovering blir nödvändig.

 • Skydda din källare mot fuktproblem

  Det finns en rad orsaker till att en källare blir fuktig. Fukt kommer både utifrån luften och nedifrån marken. Problemen kan även bero på sådant som att ett rör i väggen har gått sönder och läcker eller att man har buskage och växter som växer för tätt inpå husgrunden.