Upptäck mögel genom mögellukten

Ett tips som många kanske har hört talas om är att man ska vara uppmärksam på lukten i ett hus för att veta om det kan finnas problem med mögel.

Upptäck mögel på lukten

Ett tecken på mögel är om det finns en unken lukt i huset. Läs även mer om våra tjänster inom mögelutredningar

Unken lukt kan vara mögel

Problem med fukt och mögel kan uppstå i olika delar av ett hus. Speciellt ett hus våtutrymmen och utrymmen som vinden, källaren eller grunden kan vara speciellt benägna att få fuktproblem. Ett sätt att upptäcka problem med mögel är att vara uppmärksam på synliga tecken, som svarta prickar. Ett annat sätt är alltså att tänka på om det finns en unken lukt i hemmet.

Mögellukten är generellt starkare under endast vissa delar av året. Därför kan det ibland vara problematiskt att upptäcka mögel genom lukten. Något annat som kan göra det svårt att upptäcka mögellukten är att man vänjer sig med lukten med tiden. Ett bra tips är därför att reflektera kring om man tycker att det luktar i huset när man har varit hemifrån ett tag och kommer hem igen, exempelvis efter en resa.

Ett annat sätt att upptäcka mögellukten är att fråga andra som bara vistas i hemmet med jämna mellanrum hur de upplever lukten, detta då sådana personer inte är vana med lukten i samma utsträckning. Mögellukt brukar alltså ofta beskrivas som en unken lukt. Ibland beskrivs mögellukten även som instängd eller som den lite jordiga lukten som kan finnas i exempelvis en källare.

Mögelutredning kan behövas

Problem med mögel i ett hem kan alltså upptäckas genom att möglet är synligt för ögat, men även genom den lukt som finns i hemmet. Om man misstänker att man har mögel och känner en mögellukt utan att vara helt säker kan det vara bra att göra en mögelutredning.

 

 

Nyhetsarkiv

 • Upptäck mögel genom mögellukten

  Ett tips som många kanske har hört talas om är att man ska vara uppmärksam på lukten i ett hus för att veta om det kan finnas problem med mögel.

 • Anledningar till fuktproblem på vinden

  En vind är en del av ett hus som på många sätt är utsatt för fukt, vilket i längden kan leda till fuktproblem. Problem med fukt på vinden kan i sin tur kräva renovering om man har otur.

 • Fukt kan leda till problem på toaletten

  Husets våtutrymmen är sådana utrymmen där det finns särskilt stor risk för att fuktproblem uppstår som kan leda till att en renovering blir nödvändig.

 • Skydda din källare mot fuktproblem

  Det finns en rad orsaker till att en källare blir fuktig. Fukt kommer både utifrån luften och nedifrån marken. Problemen kan även bero på sådant som att ett rör i väggen har gått sönder och läcker eller att man har buskage och växter som växer för tätt inpå husgrunden.