Upptäck mögel genom mögellukten

Ett tips som många kanske har hört talas om är att man ska vara uppmärksam på lukten i ett hus för att veta om det kan finnas problem med mögel.

Upptäck mögel på lukten

Ett tecken på mögel är om det finns en unken lukt i huset. Läs även mer om våra tjänster inom mögelutredningar

Unken lukt kan vara mögel

Problem med fukt och mögel kan uppstå i olika delar av ett hus. Speciellt ett hus våtutrymmen och utrymmen som vinden, källaren eller grunden kan vara speciellt benägna att få fuktproblem. Ett sätt att upptäcka problem med mögel är att vara uppmärksam på synliga tecken, som svarta prickar. Ett annat sätt är alltså att tänka på om det finns en unken lukt i hemmet.

Mögellukten är generellt starkare under endast vissa delar av året. Därför kan det ibland vara problematiskt att upptäcka mögel genom lukten. Något annat som kan göra det svårt att upptäcka mögellukten är att man vänjer sig med lukten med tiden. Ett bra tips är därför att reflektera kring om man tycker att det luktar i huset när man har varit hemifrån ett tag och kommer hem igen, exempelvis efter en resa.

Ett annat sätt att upptäcka mögellukten är att fråga andra som bara vistas i hemmet med jämna mellanrum hur de upplever lukten, detta då sådana personer inte är vana med lukten i samma utsträckning. Mögellukt brukar alltså ofta beskrivas som en unken lukt. Ibland beskrivs mögellukten även som instängd eller som den lite jordiga lukten som kan finnas i exempelvis en källare.

Mögelutredning kan behövas

Problem med mögel i ett hem kan alltså upptäckas genom att möglet är synligt för ögat, men även genom den lukt som finns i hemmet. Om man misstänker att man har mögel och känner en mögellukt utan att vara helt säker kan det vara bra att göra en mögelutredning.

 

 

Nyhetsarkiv

 • Därför får man mögel i hemmet i Stockholm

  Att man vill undvika att få mögel i hemmet i Stockholm är något som säkerligen de allra flesta är medvetna om. Men varför får man egentligen mögel och varför är det viktigt att undvika problem med mögel i hemmet?

 • Viktigt att åtgärda bakgrunden till fukt och mögel

  Om det finns höga nivåer av fukt i hemmet i Stockholm så kan det med tiden leda till att man får problem med mögel och att en mögelsanering behövs. I samband med en mögelsanering så är det dock viktigt att även se över varför problemen uppstod till att börja med.

 • Få ned fuktigheten med avfuktare

  En anledning till att mögel kan uppstå i ett hem är höga fuktnivåer. För att undvika att mögel uppstår och även att det kommer tillbaka efter en sanering är det viktigt att hålla fuktnivåerna nere i sådana utrymmen där fukten är för hög.

 • Flera typer av mögelsanering

  Om man i ett hem har problem med för höga fuktnivåer kan det i värsta fall leda till att mögel bildas. För att bli kvitt möglet krävs en sanering.

 • Många typer av mögel

  Det finns en rad olika slags mögelarter som kan börja växa i ett hem med allt från den typ av mögel som blir synlig genom de välkända svarta prickarna till mögel som snarare sprids med luften.