Viktigt att åtgärda bakgrunden till fukt och mögel

Om det finns höga nivåer av fukt i hemmet i Stockholm så kan det med tiden leda till att man får problem med mögel och att en mögelsanering behövs. I samband med en mögelsanering så är det dock viktigt att även se över varför problemen uppstod till att börja med.

Läs mer även här om mögelsanering i Stockholm

Flera anledningar till fukt- och mögelproblem

Att man får problem med höga nivåer av fukt i hemmet i Stockholm kan bero på att den fukt som kommer in i fastigheten inte transporteras bort i den utsträckning som den bör. Det kan exempelvis vara för att ventilationen är undermålig eller att ett utrymme som exempelvis vinden inte håller tätt mot resten av hemmet och utsidan.

Det finns delar av ett hus som är lite särskilt benägna att få den här typen av problem. Exempelvis i husets våtutrymmen och som nämnt på vinden, men även i anslutning till grunden, kan fuktnivåerna vara högre. Om möglet får fäste och sprider sig kan man behöva utföra en mögelsanering.

I samband med att man utför en mögelsanering i Stockholm är det också viktigt att tänka på varför problemen har uppstått. Kanske beror de alltså på dålig ventilation eller på att huset inte håller tätt. När man vet bakgrunden kan man åtgärda de problem som finns. Om man inte gör något åt anledningen till problemen med fukt finns annars en risk att problemen kvarstår, vilket i sin tur kan innebära en risk för att även möglet kommer tillbaka.

Mögelsanering och mögelutredning i Stockholm

Har du problem med fukt och mögel i hemmet eller misstänker du att det finns problem? Hör då gärna av dig. Vi utför mögelsaneringar runt om i Stockholm men kan också hjälpa till med mögelutredning för att hitta mögel.

Nyhetsarkiv

 • Så undviks problem med mögel

  Att få problem med mögel i hemmet kan både innebära att man måste lägga pengar på att åtgärda problemen samt att de som bor i huset eventuellt får hälsobesvär. För att undvika att få problem med mögel finns det en del åtgärder som kan tas.

 • Dags att boka vårens mögelsanering

  Om du har råkat ut för ett angrepp av mögel i hemmet i Stockholm och vill ha hjälp med en mögelsanering i vår så kan det vara en god idé att nu börja tänka på att boka mögelsaneringen. Genom att boka sin mögelsanering i Stockholm i tid kan man känna sig trygg med att man får hjälp vid den tidpunkt som man hade tänkt sig.

 • Därför får man mögel i hemmet i Stockholm

  Att man vill undvika att få mögel i hemmet i Stockholm är något som säkerligen de allra flesta är medvetna om. Men varför får man egentligen mögel och varför är det viktigt att undvika problem med mögel i hemmet?

 • Viktigt att åtgärda bakgrunden till fukt och mögel

  Om det finns höga nivåer av fukt i hemmet i Stockholm så kan det med tiden leda till att man får problem med mögel och att en mögelsanering behövs. I samband med en mögelsanering så är det dock viktigt att även se över varför problemen uppstod till att börja med.

 • Få ned fuktigheten med avfuktare

  En anledning till att mögel kan uppstå i ett hem är höga fuktnivåer. För att undvika att mögel uppstår och även att det kommer tillbaka efter en sanering är det viktigt att hålla fuktnivåerna nere i sådana utrymmen där fukten är för hög.