Viktigt att åtgärda bakgrunden till fukt och mögel

Om det finns höga nivåer av fukt i hemmet i Stockholm så kan det med tiden leda till att man får problem med mögel och att en mögelsanering behövs. I samband med en mögelsanering så är det dock viktigt att även se över varför problemen uppstod till att börja med.

Läs mer även här om mögelsanering i Stockholm

Flera anledningar till fukt- och mögelproblem

Att man får problem med höga nivåer av fukt i hemmet i Stockholm kan bero på att den fukt som kommer in i fastigheten inte transporteras bort i den utsträckning som den bör. Det kan exempelvis vara för att ventilationen är undermålig eller att ett utrymme som exempelvis vinden inte håller tätt mot resten av hemmet och utsidan.

Det finns delar av ett hus som är lite särskilt benägna att få den här typen av problem. Exempelvis i husets våtutrymmen och som nämnt på vinden, men även i anslutning till grunden, kan fuktnivåerna vara högre. Om möglet får fäste och sprider sig kan man behöva utföra en mögelsanering.

I samband med att man utför en mögelsanering i Stockholm är det också viktigt att tänka på varför problemen har uppstått. Kanske beror de alltså på dålig ventilation eller på att huset inte håller tätt. När man vet bakgrunden kan man åtgärda de problem som finns. Om man inte gör något åt anledningen till problemen med fukt finns annars en risk att problemen kvarstår, vilket i sin tur kan innebära en risk för att även möglet kommer tillbaka.

Mögelsanering och mögelutredning i Stockholm

Har du problem med fukt och mögel i hemmet eller misstänker du att det finns problem? Hör då gärna av dig. Vi utför mögelsaneringar runt om i Stockholm men kan också hjälpa till med mögelutredning för att hitta mögel.

Nyhetsarkiv

 • Därför får man mögel i hemmet i Stockholm

  Att man vill undvika att få mögel i hemmet i Stockholm är något som säkerligen de allra flesta är medvetna om. Men varför får man egentligen mögel och varför är det viktigt att undvika problem med mögel i hemmet?

 • Viktigt att åtgärda bakgrunden till fukt och mögel

  Om det finns höga nivåer av fukt i hemmet i Stockholm så kan det med tiden leda till att man får problem med mögel och att en mögelsanering behövs. I samband med en mögelsanering så är det dock viktigt att även se över varför problemen uppstod till att börja med.

 • Få ned fuktigheten med avfuktare

  En anledning till att mögel kan uppstå i ett hem är höga fuktnivåer. För att undvika att mögel uppstår och även att det kommer tillbaka efter en sanering är det viktigt att hålla fuktnivåerna nere i sådana utrymmen där fukten är för hög.

 • Flera typer av mögelsanering

  Om man i ett hem har problem med för höga fuktnivåer kan det i värsta fall leda till att mögel bildas. För att bli kvitt möglet krävs en sanering.

 • Många typer av mögel

  Det finns en rad olika slags mögelarter som kan börja växa i ett hem med allt från den typ av mögel som blir synlig genom de välkända svarta prickarna till mögel som snarare sprids med luften.