Flera typer av mögelsanering

Om man i ett hem har problem med för höga fuktnivåer kan det i värsta fall leda till att mögel bildas. För att bli kvitt möglet krävs en sanering.

Sanering av mögel.


Det finns olika slags metoder för saneringar och vilken som ska användas beror bland annat på omfattningen på besvären. Läs även gärna mer här

Mögelsaneringar av skilda slag

Fuktproblem och problem med mögel kan uppstå av skilda anledningar. Om det är i en källare kan fukt ta sig in utifrån, i våtutrymmen blir fuktnivåerna naturligt högre på grund av vattnet och på vinden kan fukt leta sig in både utifrån och nedifrån huset. Oavsett anledning kan fuktproblemen leda till mögel som måste saneras.

Om möglet är ytligt kan lättare åtgärder för att göra rent och få bort möglet användas. Ytligt mögel kan man i regel bekämpa själv. Om mögelangreppet är större kan det istället krävas en mer genomgående sanering. Vid sådana tillfällen finns det olika metoder som kan användas.

För det första kan en särskild vätska användas som sprids på det material där möglet finns. För det andra kan även en så kallad rökmaskin användas. Det är en maskin som sprutar ut medel i rökform. Röken är effektiv på det viset att den kan leta sig fram i även de minsta utrymmena.

En annan metod för att bekämpa mögel är att använda sig av en så kallad torrsug och suga upp sådant material som är angripet. Slutligen är ytterligare en metod för att sanera ett angrepp av mögel att man använder sig av gasen ozon och behandlar möglet.

Mögelutredning första steget

Det finns en rad metoder för att sanera mögel, vilken metod som används beror på det enskilda fallet. För att veta vad som behövs göras i ditt hem kan det vara bra att höra av dig till ett företag och göra en mögelutredning.

Nyhetsarkiv

 • Flera typer av mögelsanering

  Om man i ett hem har problem med för höga fuktnivåer kan det i värsta fall leda till att mögel bildas. För att bli kvitt möglet krävs en sanering.

 • Många typer av mögel

  Det finns en rad olika slags mögelarter som kan börja växa i ett hem med allt från den typ av mögel som blir synlig genom de välkända svarta prickarna till mögel som snarare sprids med luften.

 • Hälsorisker med mögel

  Det kan vara svårt att helt säkert säga att vissa hälsoproblem beror på mögel och ett fuktigt hem, men det finns ändå studier som gett indikationer på ett sammanhang mellan mögel och vissa typer av problem med hälsan som det kan vara bra att tänka på.

 • Det här är en mögelutredning

  Innan en mögelsanering kan utföras i ett hus börjar det med att man tar reda på varför det finns problem med fukt och mögel i huset.

 • Så skadar mögel ditt hus

  Det finns olika typer av skador som mögel kan ställa till med i ett hem. Möglet kan vara ytligt och slita på olika slags material, men det kan även leta sig in i bärande konstruktioner och ställa till med större och kostsammare problem.