april 12, 2022

5 enkla tips: så undviker du fuktproblem i källare

Fuktproblem i källare är något som alla husägare vill undvika. Tillgång till vatten är förstås viktigt, men det ska endast finnas i kontrollerade miljöer – i vattenrör, avloppsrör, diskbänkar och kanske en jacuzzi. Vattnet får aldrig rinna okontrollerat så det hamnar i krypgrund, källare, golv eller väggar. Den goda nyheten är att några enkla ingrepp kan hjälpa dig att undvika allt från mindre till större fuktskador som kräver större reparationsarbeten och mögelsanering. 

Hur skadar fukt huset? 

Fuktskador i källare i Stockholm och övriga Sverige är inte resultatet av dramatiska händelser som orkaner och översvämningar. Så långt har inte klimatförändringarna gått än, tack och lov. Hus förstörs ofta av små läckor i rör, dåligt anlagd mark/jord, blockerade rännor eller bortglömda avlopp. Många fuktskador orsakas av brister som de flesta gör-det-självare kan fixa i god tid innan ett problem uppstår. 

Vattenskador i ett hus kan vara riktigt katastrofala. Om det inte åtgärdas kan även en liten läcka få gipsskivor och reglar att ruttna, orsaka mögelproblem och så småningom försvaga husets reglar och balkar. Att stoppa läckor innan den första droppen vatten sipprar ut är det bästa sättet att förhindra vattenskador. 

Ekonomiskt kan vattenskador påverka din plånbok också. En villaförsäkring kan täcka en stor del av kostnaderna för reparationer. Ändå innebär självrisker mm att husägare fortfarande kommer att behöva betala en del ur egen ficka. En bättre lösning är att ta itu med potentiella problem i god tid. 

Följande tips kan du genomföra med vanliga hushållsverktyg och en stege. 

Vatten från stuprör kan orsaka fuktproblem i källare Stockholm

1. Se över stuprören 

Stuprör fångar upp vatten från rännorna och leder det ner längs sidan av huset. Det är en enkel princip som fungerar bra. Men stuprör som slutar vinkelrätt mot marken riskerar att pressa vattenflödet längs grunden. Regnvatten som pressas i så höga volymer eroderar snabbt jorden runt huset och kan läcka in i bostaden via grunden och orsaka stora skador. Se till att rikta och leda bort vattnet från husgrunden. Varför inte samla upp regnvatten i en tunna och använda det för bevattning under varma, torra dagar? 

Lutningen runt huset leder bort vatten och motverkar fuktproblem i källare

2. Fixa lutningen av marken runt huset 

Marken i anslutning till huset är tänkt att luta när den närmar sig och vidrör husgrunden. Mark som lutar mot huset kommer att resultera i en vattenansamling. En sådan vattenansamling kan komma in i husgrunden vid den platsen eller så kan det sippra nedåt och komma upp genom källargolvet och orsaka fuktproblem i källaren. Om du redan misstänker förhöjd fukt i källaren kan du begära en fuktmätning.  

Den enkla och effektiva lösningen är att sortera om jorden så att den sluttar ner från husgrunden. Ju längre du kan fortsätta sluttningen bort från huset, desto bättre. Packa ner jorden så att vattnet lätt forsar bort utan att sugas in i jorden.  

Mossa på tak kan orsaka fuktskador

3. Kolla att taket är i gott skick 

Utan ett vattentätt tak är det garanterat att ditt hus får vattenskador. Även om det inte sker en katastrofal takkollaps kan taksystem läcka på hur många olika sätt som helst. När det är bra väder, ställ en stege mot ditt hus och ta dig upp på taket, inspektera och ersätt trasiga och skadade takplattor som kan släppa igenom vatten in i huset. Leta också efter övervuxen mossa som kan jobba sig in mellan takpannor och kolla efter eventuella skador från nedfallna trädgrenar. 

Rensa hängrännorna för att slippa fuktproblem i Stockholm

4. Rensa hängrännorna varje år

Liksom rören inne i ditt hus, kan hängrännor och stuprör ses som en typ av yttre system av rör som för bort vatten från ditt tak och bort från husgrunden. Vatten som spiller ut över rännor som är fulla med löv och skräp kan erodera marken i anslutning till huset och kan utsätta husgrunden och källaren för fuktskada. Vatten som läcker genom husgrundväggar kan skada väggar och golv i källaren. 

Att rengöra dina renstrattar, hängrännor (och stuprör) en eller två gånger om året är det bästa sättet att förhindra alla dessa vattenskador. 

På vintern, rensa bort isansamlingar så snart de byggts upp. Du kan även använda en takraka för att röja bort snö och is från taket utan att behöva stege. 

Ta hand om avloppen för att undvika fuktproblem i huset i Stockholm

5. Ta hand om avloppen 

Handfat är avsedda att samla upp vatten och leda det till avloppsledningen genom avloppsrör. Varje del av det systemet måste fungera och vara tätt. Annars kommer avloppsvatten att läcka in i diskbänksskåpen, eller ännu värre, grenledningar som leder till avloppsavloppsventilen kan läcka mellan golv eller på insidan av väggarna.  

Håll dina diskbänkar och avlopp i bra skick så här: 

  •      Undvik att hälla fett i avloppet. 
  •      Håll avloppen rena med ett regelbundet städschema. 
  •      Ha en sil på plats i handfatet och duschens/badkarets avlopp. 
  •      Rensa ofta ur silen och lägg skräpet i papperskorgen, inte tillbaka i avloppet. 
  •      Se till att dina eventuella bräddavlopp (överfyllnadsskydd) dräneras och inte läcker. 
  •      Kontrollera regelbundet vattenlåsen som finns i diskbänksskåpen. 

När är det dags att ringa experter på fukt? 

Om du redan misstänker att det finns en fuktskada i källaren, eller någon annanstans i ditt hus är det säkrast att låta någon som kan hantering av fuktskador, eller mögelsanering att ta en titt. Även om det skulle visa sig vara ett problem så är det bättre att göra något så snabbt som möjligt – vänta inte, då kan problemen förvärras. Kanske kan du åtgärda problem med ordentlig avfuktning. Om du har frågor om något, skriv en rad till oss i formuläret nedan, eller ring oss på 0200-77 55 77

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu