augusti 31, 2023

7 steg att skydda ditt hem mot fukt och mögelskador inför oväder

När ett oväder närmar sig är det avgörande att förbereda och skydda ditt hem mot fukt och mögelskador. Fuktintrång kan leda till allvarliga skador på både fastigheten och din hälsa, med mögeltillväxt som en potentiellt farlig konsekvens. Genom att vidta rätt åtgärder kan du skydda ditt hus och skapa en säkrare inomhusmiljö. I denna artikel kommer vi att utforska stegen du kan ta för att skydda ditt hem mot fukt- och mögelskador inför ett oväder.

1. Inspektion av tak, fönster och dörrar

Inled processen genom att inspektera tak, fönster och dörrar noggrant. Se till att takrännor är rena och i gott skick för att undvika vattenansamling. Kontrollera att fönster och dörrar är tätade korrekt för att förhindra vattenintrång. Vid behov, täta eventuella sprickor eller skadade fogar för att stänga ute fukt.

2. Dränering och avrinningssystem

Ett effektivt dräneringssystem är avgörande för att hantera vatten från oväder. Se till att dagvattendiken är fria från skräp och att dräneringssystemet är fungerande. Om möjligt, skapa naturliga avrinningsvägar bort från byggnaden för att leda bort överskottsvatten.

3. Tätning och isolering

Investera i högkvalitativa tätningar och isoleringsmaterial för att skydda ditt hus. Kontrollera och rengör befintliga tätningar och förnya dem om de är slitna eller skadade. Säkerställ att tak, väggar och golv är ordentligt isolerade för att förhindra kondens och fuktintrång.

4. Säkerställ god ventilation

En bra ventilation är avgörande för att förhindra fuktansamling inomhus. Se till att ventilationsöppningar är fria från hinder och att ventilationen fungerar som de ska. Öppna fönster och dörrar när vädret tillåter för att öka luftcirkulationen och minska fuktighet.

5. Säkra utomhusföremål

Förbered ditt hem genom att säkra eller ta in utomhusföremål som kan orsaka skada under ett oväder. Föremål som trädgårdsmöbler, verktyg och krukväxter kan bli farliga projektiler eller orsaka skada om de inte är ordentligt säkrade.

6. Skapa en krisplan

Ha en krisplan redo för att agera snabbt om ett oväder närmar sig. Planen bör inkludera åtgärder för att skydda ditt hem och din familj, samt information om evakuering om det behövs. Ha nödvändiga förnödenheter, som vatten, mat, och mediciner, till hands.

Läs MSB:s anvisningar ”Förbered dig för kris”

7. Efter ovädret: Inspektion och torkning

Efter ovädret, inspektera ditt hem noggrant för eventuella tecken på fukt eller skador. Om du märker fuktiga områden, torka ut dem så snabbt som möjligt med hjälp av avfuktare eller luftcirkulation.

Att skydda ditt hem mot fukt- och mögelskador inför ett oväder kräver proaktivitet och noggrannhet. Genom att inspektera och förbereda ditt hem, säkerställa god ventilation och skapa en krisplan, kan du minimera risken för skador och bevara både fastighetens värde och din hälsa. Genomför dessa steg regelbundet för att skapa en mer motståndskraftig och säkrare hemmiljö.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu