januari 11, 2021

Dags att boka in årets mögelutredning

Om man i ett hem har problem med för höga fuktnivåer kan det i värsta fall leda till att mögel bildas. Mögel påverkar både ditt hus och din hälsa – därför bör mögel alltid kontrolleras. För att bli kvitt möglet krävs en sanering.

Läs mer om mögelsanering i Stockholm

Därför får man problem med mögel

Att drabbas av mögelproblem kan bero på olika anledningar. Om det är i en källare kan fukt ta sig in utifrån, i våtutrymmen blir fuktnivåerna naturligt högre på grund av vattnet och på vinden kan fukt leta sig in både utifrån och nedifrån huset. Oavsett anledning kan fuktproblemen leda till mögel som måste saneras. 

Mögel som inte åtgärdas kan leda till en rad hälsoproblem. Symtom som brukar förknippas med mögel är bland annat problem med kliande ögon, irritation i näsan och halsen, hosta och andra typer av problem med luftvägarna. Olika typer av besvär med huden brukar också ibland förknippas med fukt och mögel. Det kan vara olika slags utslag och irritationer på huden.

Metoder för att åtgärda mögel

Om möglet är ytligt kan lättare åtgärder för att göra rent och få bort möglet användas. Ytligt mögel kan man i regel bekämpa själv. Om mögelangreppet är större kan det istället krävas en mer genomgående sanering. Vid sådana tillfällen finns det olika metoder som kan användas. För det första kan en särskild vätska användas som sprids på det material där möglet finns. För det andra kan en rökmaskin användas. Det är en maskin som sprutar ut medel i rökform. Röken är effektiv då den kan leta sig fram i även de minsta utrymmena. En annan metod för att bekämpa mögel är att använda sig av en så kallad torrsug och suga upp sådant material som är angripet. Slutligen är ytterligare en metod för att sanera ett angrepp av mögel att man använder sig av gasen ozon och behandlar möglet.

Kontakta oss för mögelutredning och sanering

Misstänker du att ditt hus blivit angripet av mögel? Tveka inte att höra av dig för att ta reda på om så är fallet. Det första steget är då en mögelteknisk besiktning, också kallat en mögelutredning. Vi utför både mögelutredningar och mögelsaneringar runt om i Stockholm. Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du önskar anlita oss.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu