oktober 30, 2018

Förebygg fuktskador med torrt hem

Om man får problem med en allt för hög fuktnivå i sitt hem kan med tiden fuktskadorna komma, vilket i längden kan kräva en renovering. För att undvika att problemen kommer och förebygga fuktskador finns det dock en del saker som man kan göra.

Förebygg fuktskador i särskilda utrymmen

Det finns en del utrymmen av ett hus som är särskilt benägna att få problem med för höga fuktnivåer som kan leda till fuktskador. För att förebygga att fuktskadorna kommer kan det därför vara bra att hålla koll på och se över sådana utrymmen.

För det första kan det vara bra att se över sitt kök och säkerställa att allt fungerar som det ska med rör och slangar exempelvis i anslutning till diskbänken, men även vid diskmaskinen, kylen och frysen. Om ett läckage uppstår kan det föra med sig fuktskador.

För det andra är det även bra att se över sitt badrum. Det kan röra sig om sådant som att man ser till att allt i badrummet är tätt och det inte kan rinna vatten ned under golvet eller in i väggarna. Eftersom ett badrum är ett våtutrymme blir fukten naturligt högre där. Det är därför viktigt att ventilationen fungerar som den ska så att den fuktiga luften transporteras bort.

Ett annat utrymme där fuktskadorna kan uppstå är på vinden. För att förebygga fuktskador på vinden är det viktigt att även där se till så att ventilationen av vinden fungerar samt att innertaket är tätt.

Förebygg fuktproblem i våtutrymmen

Att försöka hålla de fuktigaste utrymmena av sitt hem så torra som möjligt genom att bland annat se över ventilationen är alltså ett sätt att förebygga problem med fukt. Om man har fuktproblem som fortgår kan det alltså i längden annars leda till fuktskador och mögel. Om man misstänker att man har mögel i sitt hem är ett bra alternativ en mögelutredning. Läs mer om mögelutredningen här

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu