RING OSS
mars 8, 2022

Åtgärda fuktproblem Stockholm 2022

Vattenskador i byggnader kan vara oerhört destruktivt. Med tiden kan överskott av fukt orsaka problem i en inomhusmiljö. Utan korrekt vattenutvinning, sanering och avfuktning kan många långtidseffekter orsaka långvariga strukturella skador i byggnaden, samt utgöra olika hälsorisker. Så här gör du vid fuktproblem Stockholm 2022.

Alla typer av vattenskador bör tas på allvar, och korrekt återställande av vattenskador är viktigt om ditt hem eller företag skulle påverkas. Denna insats bör vara snabb och effektiv, och det är bäst att agera inom de första 24–48 timmarna för att minimera de potentiella kort- och långtidseffekterna av vattenskador.

Orsaker till fuktproblem

Oavsett om det är ett sprucket rör, översvämningsskador eller andra orsaker, behöver vattenskador snabba och effektiva åtgärder. Vattenreducering handlar om mycket mer än att bara torka och städa en fastighet. Det finns många andra faktorer att ta hänsyn till, som sanering och behandling av porösa material (t.ex. mattor eller gipsskivor) som kan hålla vatten. Om de lämnas fuktiga eller obehandlade kan bakterier eller mögelsporer potentiellt frodas och orsaka framtida problem.

Läckage kan orsaka fuktproblem i Stockholm

Mögel- och fuktskador har återställt vattenskadad egendom i många år, och vi vet vikten av ett snabbt svar och framgångsrika åtgärder för fuktproblem i Stockholm 2022. Vår process för återställande av vattenskador kommer att utvärdera tre kriterier för att bestämma det bästa tillvägagångssättet:

  • Omfattningen av vattenskadan
  • Omfattningen av egendomsskada
  • Kostnader och försäkringar

Läs gärna mer om:
Mögelutredning
Mögelsanering
Avfuktning

Återställning av vattenskador och fuktproblem Stockholm

Återställande av vattenskador måste utföras så snabbt och effektivt som möjligt efter någon form av läckage. Enkelt uttryckt innebär avfuktning att minska effekten av olyckan genom att minimera skadan som orsakas av vatten efter en läcka eller en översvämning.

Behovet av snabba åtgärder beror på det faktum att stående vatten potentiellt blir mer förorenat ju längre det lämnas obehandlat. När vattnet sitter kvar på plats ökar risken för mikrobiell tillväxt och skador det fuktiga materialet. Som ett resultat spelar avfuktning en viktig del i återställning efter vattenskada.

Återställning efter översvämning

Vattenrening kan syfta på vilken typ av sanering som helst efter att vatten har kommit in, men det är särskilt viktigt efter översvämningar och översvämningsskador. När vattnet väl har dragit sig tillbaka bör du ta hjälp av en professionell återställningsspecialist som UAMS eller Industrisanering i Sverige AB. Översvämningar innebär många faror som inte är lika vanliga efter en intern läcka eller översvämning i hushållet. Till exempel kan översvämningsvatten vara mycket förorenat och öka risken för strukturella och elektriska skador på egendomen.

För varje timme som går där det finns en försening av saneringsarbetet, förvärras problemet. Men oavsett hur allvarlig en översvämning kan verka kan professionell sanering uppnå fantastiska resultat som bidrar till att rädda egendom, affärstillgångar med mera.

Hur hindrar man mögel från att växa?

Efter en akut vattenskada är tiden för att förhindra mögeltillväxt timmar, inte dagar eller veckor. För att förhindra mögel från att utvecklas efter vattenskada behöver du ett snabbt svar från en professionell saneringsfrima. Den enskilt viktigaste faktorn för mögeltillväxt är fukt. Om du tar itu med vattenskador så fort det inträffar kan ordentlig avfuktning ske vilket drastiskt minskar risken för att mögel kan börja växa. Mögel har potential att orsaka hälsoproblem så korrekt mögelsanering är avgörande.

För att ta reda på mer om vattenskador och hur vi kan hjälpa dig att återställa ditt företag eller hem så snabbt som möjligt, kontakta oss nedan.

Vattenskador är ett allvarligt hot mot din egendom och om de lämnas obehandlade kan de orsaka dig, ditt hem eller ditt företag stora problem. Den goda nyheten är att återställning av vattenskador är möjlig om du agerar snabbt och söker hjälp från ett professionellt saneringsföretag som UAMS AB.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu