februari 1, 2022

Fuktskador Stockholm – undvik mögelproblem

Har din fastighet råkat ut för fuktskador? Vi på Mögel & Fuktskador Stockholm kan guida dig steg för steg så att du kan undvika mögelproblem och återfå ett friskt (och torrt) hem igen.

Fuktskador Stockholm kan uppstå i utrymmen som är extra utsatta för fukt.
För mycket fukt kan orsaka mögel och flagande färg kan vara ett tecken på problem.

Orsaker till fuktskador i Stockholm

Fuktskador i Stockholm kan orsakas av kondens, läckor och till och med hög luftfuktighet. Värme och långvarig fukt, som kan uppstå i tvättutrymmen kan bli en grogrund för mögel. Om mögel inte behandlas på rätt sätt, kan leda till allvarliga hälsoproblem. Ibland upptäcker man inte en fuktskada eller mögel men kan uppleva symptomen av ett mögelangrepp.

Hur vet man om det finns mögel?

Mögel i hus kan ge symptom som kliande hud, rinnande näsa och i extrema fall andningsproblem. Människor som tillbringar mycket tid i fuktiga miljöer löper störst risk att drabbas. Förutom fuktiga bostäder finns det andra områden där mögel kan förekomma: Rör, t.ex. vattenledningar, under golv, väggar eller tak. Hus med läckande tak eller droppande kranar. Mögel kan synas öppet i form av mörka fläckar. 

För att veta säkert om det är mögel kan en utredning behöva göras.

mögelsaneringsfirma
Utbrett mögelproblem, tydligt synlig för blotta ögat.

Vad är mögel?

Mögel är svampsporer som kan vara både ofarliga och skadliga, beroende på typ. Den typen av mögel som uppstår pga fuktskador i Stockholm är skadlig. Ibland hör man ordet svartmögel. Svartmögel är samlingnamnet för ett antal mörkfärgade mögelarter. En del av de är ofarliga i lite mängd, men bör alltid åtgärdas så snabbt som möjligt. 

Hur åtgärdar man en fuktskada?

Först måste man hitta källan till fukten. Fukt kan komma från många källor. Kontrollera väggar, tak och golv för att se om det finns vattenfläckar eller vattenpölar. Om du inte ser några uppenbara tecken på vattenskador kan du kontrollera runt om i hemmet. Det finns ställen där vattnet sannolikt har stått stilla ett tag. När du har fastställt källan till fukten måste du åtgärda problemet.

Saneringsföretag i Stockholm som sysslar med mögelsanering har kunskap att åtgärda och förebygga fuktskador. De har dessutom bra utrustning för avfuktning.

Vad gör man åt mögel?

Om fuktskadan lett till mögel, så ska man för det första hitta allt mögel. Har man lokaliserat och åtgärdat fuktskadan kan det hjälpa att hitta möglet. Men det är viktigt att göra en ordentlig undersökning. Ibland kan mögel och fukt finnas kvar under ytskikt och paneler. Åtgärdar man enbart det som är synligt  kommer problemet sannolikt att återkomma och förvärras. Små mögelangrepp kan tvättas bort med t.ex. blekmedel. Men oftast är det bra att byta ut paneler och skikt som angripits av mögel, eftersom mögelsporer kan finnas kvar, även om de är osynliga för ögat.

Kan man förebygga fuktskador i Stockholm?

Ja, man kan förebygga fuktproblem på olika sätt. En del fuktproblem uppstår t.ex. när man byggt golv direkt på en betongplatta som är i direktkontakt med marken. Kyla och värme möts, fukt och kondens bildas och stängs inne, vilket i sin tur leder till fuktproblem. En växande trend är att installera mekaniskt ventilerade golvsystem. De finns från olika leverantörer, men bygger på samma princip: att skapa en naturlig luftspalt som ventilerar luften under golvet vilket gör att fukt torkar ut och luftkvaliteten förbättras, medan fukt och mögelsporer inte får möjlighet att växa.

ventilerade golv motverkar fuktskador Stockholm och mögelproblem
UAMS lägger ventilerat golvsystem i bostad

Mekaniskt ventilerade golv i Stockholm

Mekaniskt ventilerade golv installeras med fördel av företag som även arbetar med fuktskador och mögelsanering. I Stockholm, Uppsala, Västerås och närliggande områden har UAMS AB som installerat mekaniskt ventilerade golv i ett flertal fastigheter. Mer om ventilerade golv kan du läsa hos UAMS här.

Slutsats

Det går att förebygga fuktskador, framförallt genom att bygga rätt från början. Men vanliga problem med fukt kan åtgärdas även i efterhand, t.ex. genom mekaniskt ventilerade golvsystem. Om du råkat ut för en fuktskada i Stockholm – kontakta en behörig saneringsfirma med försäkring. Prata med dem först. De kan komma och granska problemet och berätta vad som behöver göras för att åtgärda problemet.

För att åtgärda fuktskador och mögelproblem på industri och företag i Stockholmsområdet finns Industrisanering i Sverige AB

För mögelsanering, avfuktning och förebyggande åtgärder finns bl.a. UAMS AB i Stockholm, Uppsala, Västerås och däromkring.

Mögelsanering Stockholm

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu