RING OSS
september 27, 2019

Många typer av mögel

Det finns en rad olika slags mögelarter som kan börja växa i ett hem med allt från den typ av mögel som blir synlig genom de välkända svarta prickarna till mögel som snarare sprids med luften.

Läs gärna mer om tjänsterna inom mögelsanering

Svartmögel och andra mögelarter

En typ av mögel som brukar förekomma i många typer av utrymmen är svartmögel. Det är en mögeltyp som ofta blir synlig som svarta prickar. Svartmögel finns i flera hundra olika typer av variationer, men en sort som är bland de vanligaste är Cladosporium. Den här typen av mögel har sporer som lätt kan transporteras med luften. Andra exempel på svartmögel är Aspergillus och Penicillium som växer fram på material som har utsatts för väldigt mycket fukt.

En typ av mögel som är vanlig på material som papper och olika typer av byggnadsskivor är Chaetomium och en mögelsort som istället är vanligt förekommande i våtutrymmen, som ett badrum, är Stachybotrys. Den typen av mögel skiftar mellan gröna och svarta toner i färgen.

En annan typ som kan leda till stora problem i ett hem är blåsvampen. Blåsvampen är precis som namnet antyder blåaktig i färgen. Anledningen till att den kan ställa till med problem är att den fuktar det material som den sitter på och därför ökar riskerna och förutsättningarna för att röta får fäste. Ytterligare en typ av mögel är Streptomyceter, eller strålsvamp, som avger en typisk lukt. För att få bort mögellukten måste det angripna materialet saneras.

Utredning och sanering av möglet

Det finns alltså många olika typer av mögel som kan angripa ett hus. De ovan nämnda är bara några exempel. Oavsett vilken typ av mögel det är så är det bra att göra en utredning och sedan även en sanering för att undvika problem både för huset i fråga och för de boende.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu