september 16, 2021

Mögelsanering Stockholm

Det finns flera problem som kan uppstå när man köper ett hus.

Ett av de vanligare problemen är mögel. Innan man kan lösa problemet med mögel bör man först hitta lösningen till varför problemet uppstår. Detta görs genom en mögelbesiktning där vi säkerställer skadan och dess omfattning. Sedan kan en mögelsanering i Stockholm utföras. 

Aktuella ställen för mögelsanering

Det finns många utrymmen i huset där en mögelsanering kan behöva göras. Vissa platser är däremot mer benägna av att drabbas av mögel jämfört med andra. Dessa platser är oftast fuktigare delar av huset såsom vinden och källare. Detta gör det möjligt för mögel att växa då fuktnivåerna är gynnsamma. För att få bort möglet från materialet kan en mögelsanering behövas utföras.

Flertal olika metoder

Det första steget man bör göra innan en mögelsanering kan påbörja är en mögelteknisk besiktning. Här ser besiktningsmannen till att tillsammans med kunden gå igenom ritningar och handlingar som finns tillgängliga för objektet. Därefter kan man se hur stor omfattningen och skadan är. Ungefär en vecka efter att besiktningsmannen har varit där brukar ett svar komma kring vilken typ av mögelsanerings metod som passar bäst. Det finns ett flertal olika metoder som kan utföras när man ska mögelsanera. Metoderna passar olika bra beroende på skadorna och omfattningen. Vi erbjuder bland annat isblästring, torrsugning och foggning när vi ska sanera. När vi utför isblästring blästras det angripna materialet med så kallat torr is. Torrsugning går till genom att man suger upp det skadade materialet med hjälp av en sug-bil och vid foggning använder vi en särskild dimma på det drabbade materialet.

Kontakt för mögelsanering

Det är inte alltid lätt att hitta möglet och sedan veta vad man ska göra för att få bort problemet. Hör av dig till oss så fort som möjligt för att undvika hälsorisker. Vi utför allt ifrån mögelsaneringar till mögelutredningar i Stockholm, Västerås, Enköping och i Uppsala.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu