oktober 15, 2021

Radonmätning Stockholm

Radon är ur flera perspektiv mycket negativt.

Det finns exempelvis statistik på att det är fler svenskar som avlider på grund av förhöjda halter av radon i inomhusluften än av trafikolyckor. För att undvika radon krävs det först att man tar reda på radonhalten i fastigheten. Detta kan man göra med en så kallad radonmätning i Stockholm

Mät radon i ditt hus 

Det är farligt att bo i ett hem med radon då flera farliga hälsorisker förekommer. Det är därför viktigt att prioritera en radonmätning i Stockholm. Genom att tillämpa en radonmätning i Stockholm kan du avslöja om din fastighet ligger på rätt skala av gränsvärdet. Radon kallas även för Radon-222 och är osynligt, luktfri och en radioaktiv gas. Radon-222 är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Radon kan förekomma på flera olika platser, exempelvis i blåbetongs konstruktionen, inläckage av markradon från en trasig bottenplatta och i dricksvatten. Naturvårdverken har rekommenderat att alla hus, lägenheter som är byggda med blåbetong eller belägna bottenplan skall alltid radon mätas.  

Radonmätningens vikt i huset 

När du planerar för en större ombyggnad eller förändringar av exempelvis ventilationssystem, är det alltid rekommenderat att börja med en radonmätning. En radonmätning av ett certifierad företag kan klargöra snabbt om du har något radonproblem. Om det skulle vara så att svaret efter en radonmätning blir godkänt, kan du känna dig lugn och få ett kvitto på att boendet har en hälsosam boendemiljö. Skulle det däremot visa sig att du har en radonnivå som är över gränsvärdet, bör du ta kontakt med ett företag för radonmätning i Stockholm. För att så snabbt som möjligt åtgärda så radonhalten ligger på rätt riktvärde. 

Eliminera radon med radonmätning 

Det är inte alltid självklart gällande frågor kring radon och radonmätningar. Oavsett vilka funderingar du har så bör du kontakta ett certifierad företag för att så fort som möjligt undvika onödiga hälsorisker. 

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu