maj 24, 2023

Steg för steg: Så genomför du en effektiv radonsanering i Stockholm

Radon är en gas som finns i berggrund och jord. I höga koncentrationer kan den göra stor skada på vår hälsa, och det är därför viktigt att ta radon på allvar och se till att man har en säker inomhusmiljö. I Stockholm finns det många företag som erbjuder radonsanering, men hur går man till väga för att genomföra en effektiv sanering? Här följer steg för steg-guide till hur du kan säkerställa en radonsäker hemmiljö.

Vad är radon och varför behöver det saneras?

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Gasen finns naturligt i berggrund och jord och kan tränga in i byggnader genom sprickor och håligheter. Radonhalterna varierar beroende på geologiskt underlag, byggnadens konstruktion och ventilation. Det är därför viktigt att mäta radonhalten i sitt hem och vid höga halter vidta åtgärder för att minska risken för hälsoproblem.

Hur mäter man radonhalten i sitt hem?

Radonhalten mäts med en radondetektor som placeras i bostaden under en viss tid. Det finns både korttids- och långtidsmätningar. Vid korttidsmätningar mäts radonhalten under en vecka medan långtidsmätningar pågår i minst två månader. Det är viktigt att följa mätprotokollet noggrant för att säkerställa korrekta mätresultat.

Vilka åtgärder kan man ta för att minska radonhalten?

Det finns flera åtgärder man kan ta för att minska radonhalten i sitt hem. Ett vanligt åtgärdspaket innefattar täta igen alla håligheter i huset, installera en radonsug, fixa radonavskiljare eller ventilera bättre. Vilka åtgärder som är lämpliga beror på husets konstruktion och radonhalter.

UAMS rekommenderas för radonsanering Stockholm

Vilka företag utför radonsanering i Stockholm?

Det finns flera företag som utför radonsanering i Stockholm. De flesta företag erbjuder både mätning och sanering. Det är viktigt att välja ett företag med erfarenhet och kompetens inom radonsanering för att säkerställa en effektiv åtgärd.

Hur väljer man rätt företag för radonsanering?

Vid val av företag är det viktigt att undersöka deras erfarenhet och kompetens inom radonsanering. Be gärna om referenser och försäkra dig om att företaget följer gällande regler och riktlinjer. Det är också viktigt att välja ett företag som har ansvarsförsäkring.

Vilka kostnader kan man förvänta sig vid radonsanering?

Kostnaderna för radonsanering varierar beroende på husets storlek, konstruktion och radonhalter. Ett vanligt åtgärdspaket kostar mellan 40 000 och 80 000 kronor. Det är viktigt att jämföra offerter från flera företag för att få en uppfattning om vad som är rimligt pris.

Hur lång tid tar det att genomföra en radonsanering?

Tiden det tar att genomföra en radonsanering beror på husets konstruktion, val av åtgärder och radonhalter. En vanlig sanering tar mellan två och fem dagar. Under den tiden är det bäst att bo på annan plats för att undvika att inandas radon.

Vilka åtgärder behöver man ta efter en radonsanering?

Efter en radonsanering är det viktigt att följa upp med nya mätningar för att säkerställa att radonhalten ligger på en säker nivå. Det är också viktigt att se till att ventilationen fungerar som den ska för att undvika höga radonhalter i framtiden.

Hur kan man förebygga höga radonhalter i framtiden?

För att förebygga höga radonhalter i framtiden är det viktigt att se till att ventilationen fungerar som den ska. Det är också viktigt att täta igen håligheter i huset och byta ut markradonavskiljare regelbundet. Det är också en god idé att regelbundet kontrollera radonhalten i hemmet.

Vad säger lagen om radonsanering?

Enligt lagen om strålskydd är fastighetsägare ansvariga för att säkerställa en säker inomhusmiljö. Fastighetsägare är skyldiga att vidta åtgärder vid höga radonhalter och genomföra återkommande mätningar för att säkerställa en radonsäker inomhusmiljö.

Var kan man få mer information och stöd vid radonsanering?

Mer information och stöd vid radonsanering finns att få från kommunen eller Strålsäkerhetsmyndigheten. Det finns också flera organisationer som arbetar med radonfrågor och som kan erbjuda stöd och rådgivning.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu