RING OSS
maj 28, 2019

Så går en mögelsanering till

Vid en mögelsanering finns det mycket att tänka på. Viktigt är bland annat att få bort möglet men även att få bort orsakerna till problemen så att möglet inte kommer tillbaka.

En mögelsanering går till på olika vis beroende på vilken typ av problem som finns. Läs även mer om våra tjänster inom mögelutredningar

Mögelsanering i flera steg

En mögelsanering kan ses som en process där man börjar med att göra en utredning och se var möglet sitter och vilken typ av mögel som det i sådana fall handlar om. Bland annat kan man i det här stadiet vara i behov av att ta in en mögelhund som undersöker huset.

För att få reda på varför det finns problem med mögel kan man i det första stadiet även se över husets ventilation. Om det finns problem med ventilationen kan det nämligen ligga bakom problem med fukt som gjort att det bildats mögel.

För att veta var fuktnivåerna är särskilt höga och var det kan finnas mögel om det inte är synligt kan också en mätning av fukthalterna göras. Även om möglet är synligt kan det vara bra att veta om det finns andra delar av hemmet som har en för hög fukthalt.

Flera metoder för mögelsaneringar

När man sedan väl sanerar det utrymme i huset som har skadats och angripits av mögel finns det olika metoder som man kan använda sig av. Mögel kan saneras med hjälp av en maskin som skapar ozon som angriper möglet. Saneringen kan även göras med kemiska medel, antingen genom att man stryker medlet på möglet eller genom att man angriper möglet med en slags dimma.

Vilken metod som passar bäst vid en mögelsanering beror på de specifika problemen och det kan därför vara bra att anlita en professionell firma som har det rätta kunnandet om mögelsaneringar.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu