december 30, 2021

Vad du kan göra om du upptäcker mögelskador?

Vinter och kyla i kombination med fukt är inte en bra kombination för fastigheter. Kyla gör att fukt kan stanna kvar på ytor. Fukt i luften kondenserar på ytor och orsakar mögelskador. Möglet sprider sig sedan med hjälp av luftburna sporer. Möglet växer och kan även sprida sig till andra rum. Du bör omedelbart ringa oss så att vi kan sätta igång med vårt expertteam om du upptäcker mögelskador. Sannolikt kan vi avvärja problemet innan det bokstavligt växt till ett alltför stort problem. Här kan du läsa lite mer om varför mögel är farligt.

mögelskador Stockholm

Hur känner man igen en mögelskada?

Hur vet man att man fått problem med mögel? Om du känner lukten av mögel reagerar du oftast starkt. Det kan vara en mycket stark lukt eller en mer subtil lukt. En mögellukt är ett typiskt tecken på ett mögelproblem. Om du dessutom känner dig sjuk är det nog bäst att kontakta oss så snart som möjligt.

Om det finns vatten på golv, väggar eller tak har du definitivt en mögelskada, eller en början till det. Mögel kan växa i fuktiga förhållanden och detta är ett vanligt problem i byggnader under vintern. Du kan även se direkta mögelangrepp genom att mörka fläckar på ytor eller färg som flagar och släpper.

Kan jag åtgärda mögelskador själv?

En del mindre mögelangrepp kan åtgärdas själv. Det du kan göra är att avlägsna synlig mögel med en borste eller en dammsugare. Du kan också använda blekmedel för att rengöra ytor. Om det finns allvarliga mögelskador måste du dock ringa oss omedelbart.

Hur hanterar ett professionellt team mögelskador?

När du kontaktar UAMS – proffs på mögelskador Stockholm, så kommer de till dig. De utvärderar situationen och bestämmer det bästa sättet att gå vidare. I många fall behöver vi bara ta bort mögelskadade material och ersätta dem med nya material. Allt beror på vad som har skadats och hur omfattande problemet är. Även Industrisanering i Sverige arbetar med mögelskador i Stockholm.

Kan man förhindra att det uppstår mögelskador igen?

Det korta svaret är ja, men det beror på situationen. Vi kan hindra mögel från att sprida sig genom att städa upp, täta sprickor och hål i byggnaden och hindra fukt från att tränga in i byggnaden. Vi kan också stoppa tillväxten av mögelsporer genom att använda en avfuktare eller ett ventilationssystem.

Vi kan också använda biocider för att döda möglet. Beroende på typen av mögelskada kan vi använda en särskild typ av biocid. Vi meddelar dig vilken typ av biocid som behövs och hur den ska användas. Hur blir man av med mögel? Vi kan ta bort mögel från väggar, golv, tak, dörrar och möbler. Avlägsnandet är vanligtvis mycket enkelt. Vi applicerar lämplig typ av biocid och tar sedan bort de mögelangripna materialen.

Om möjligt görs mögelsaneringen miljövänligt, genom t.ex. isblästring.

Varför uppstod mögelskadan?

Lika viktigt som själva saneringen av möglet, så är det att förstå och åtgärda orsaken till mögelskadan. Orsaken till en mögelskada är vanligtvis att området tillförs fukt i kombination med dålig ventilation. Om byggnaden har en fuktig källare är detta en perfekt grogrund för mögel.

Bristfällig ventilation kan vara orsaken till mögelskador Stockholm.

Otillräcklig ventilation leder till att fukt samlas på ytorna, vilket i sin tur ger mögel ett hem att växa. Om byggnaden är dåligt ventilerad och har ett stort antal sprickor och hål är det lätt för fukt att komma in i byggnaden. När mögelsporerna väl har kommit in i byggnaden kan de lätt spridas till andra områden.

Avhjälpande åtgärder bör vidtas snabbt. Det finns många saker du kan göra för att förhindra att mögelskador uppstår igen. Dessa inkluderar:

  • Se till att det inte finns några sprickor eller hål i byggnaden som gör att vatten kan tränga in i byggnaden.
  • Säkerställ att byggnaden har tillräcklig ventilation så att fukt inte ansamlas på ytor i byggnaden.
  • Kontrollera om det finns läckor i taket och kontrollera om det finns vattenskador.
  • Kontrollera att dräneringssystemet inte är blockerat.
  • Installera en avfuktare om du har en fuktig källare.
  • Vädra regelbundet och ordentligt om byggnaden har många fönster.

Tveka inte att kontakta oss om du har ett problem med mögelskador i Stockholm, Uppsala, Enköping, Västerås, Göteborg eller Malmö.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu