RING OSS
juli 4, 2022

Vart tionde fall av cancer beror på miljögifter

EU:s miljöbyrå EEA har släppt en ny omfattande rapport som klarlägger att 10 % av alla cancerfall beror på miljögifter, bland annat radon och asbest.

Här kan du läsa om rapporten i sin helhet (på engelska)

De skriver i sin rapport att miljögifter både i den privata och offentliga miljön har en enorm påverkan för vår hälsa. Med nästan tre miljoner nya fall och 1,3 miljoner dödsfall årligen inom EU orsakar cancer oerhört mycket elände för samhället och individen.

Många riskfaktorer som kan orsaka cancer kan minskas genom att förhindra miljögifter och förändra våra beteenden, enligt EEA:s rapport.

Detta är första gången EEA har undersökt sambandet mellan cancer och miljön, som innefattar de senaste vetenskapliga rönen om luftföroreningar, radon, asbest m.m.

Orolig för radon inomhus

Radon och cancer

Radon och ultraviolett strålning inomhus är kopplat till ca 2 % av alla cancer-fall, samt en av tio lungcancer-fall i Europa.

Här kan du läsa mer om radonsanering i Stockholm

Här kan du läsa om radon-mätning i Stockholm

Renovering kan innebära risk för asbest

Asbest och cancer

Alla former av asbest är kända för att vara cancerframkallande, t.ex. mesoteliom (lungsäckscancer)

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/cancer/cancerformer/lungsackscancer/

Även om asbest har varit förbjudet att använda i Sverige sedan många år, så är den ändå vanligt förekommande i byggnader, isolering och andra byggnadsmaterial. De som renoverar och reparerar sin fastighet är extra utsatta för asbest. När det gäller yrkesrelaterade cancerfall står asbest för 55–88 % av alla lungcancerfall.

Här kan du läsa mer om asbestsanering i Stockholm

Om du har frågor om radon, asbest, hussvamp eller andra sjuka-hus-symtom, tvecka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu