Hur uppstår mögel och fuktskador?

Det finns flera anledningar till att en byggnad kan få fuktskador och mögel. Grunden är att utrymmen i byggnaden av någon anledning har utsatts för vatten eller en för hög fuktnivå.

Mögel som bildats vid vägg

För höga fuktnivåer och dålig ventilation

Fukt kan vara ett problem i olika delar av en byggnad och vissa utrymmen är särskilt benägna att få problem med en fuktskada eller mögel. Exempelvis en vind, en krypgrund och husets våtutrymmen utsätts för mer fukt än andra delar av ett hus. Om fukten blir för hög kan en fuktskada med tiden uppstå och även mögel.

Att fuktnivåerna blir för höga på exempelvis en vind kan bero på flera saker. Om vinden är otät antingen uppifrån taket eller nerifrån insidan av huset kan det leda till en fuktig vind. Vid en krypgrund kan det istället handla om att varm luft sommartid kyls ned i anslutning till grunden och kondenseras mot grunden.

I ett badrum kan problem med mögel och fukt bero på att ventilationen inte fungerar som den ska så att den fuktiga luften inte kan transporteras bort från våtutrymmet eller att exempelvis golvet inte håller tätt och vatten samlas under golvet.

Ytterligare en anledning till att en fuktskada och mögel kan uppstå är att det blir ett läckage genom att ett rör som transporterar vatten går sönder.

Se över huset och undvik problem

Vatten och höga fuktnivåer är alltså sådant som kan leda till fuktskador och mögel. För att undvika den här typen av problem gäller det därför att hålla nere fukten. Det gäller även att se till att allt fungerar som det ska med sådant som ventilationen och att golvet håller tätt i våtutrymmena.

Det kan också vara bra att se över delar av huset som är benägna att få problem för att upptäcka skador i tid.

Tillbaka till översikt

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu